Tekisinkö opetusvideon?

Kirjoittaja: Eira Rosberg-Airaksinen, FL, tuntiopettaja, ympäristötieteet

Artikkeli perustuu yliopistopedagogiikan kurssilla tehtyyn oman opetuksen kehittämistehtävään, jossa kirjoittaja pohti videotallenteen mahdollisuuksia.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että ainakin luonnontieteellisellä ja tekniikan alalla opiskelijat ovat hyötyneet videotallenteiden käytöstä opetuksen apuna. Sen aiheena voi olla johdatusluento aiheeseen tai vaikkapa laskuharjoitukset. Opiskelijat ovat pitäneet hyvänä, että tallennetta voi katsoa useampaan kertaan ja vaikeaan kohtaan voi palata uudestaan.

OTallenteessa on mahdollista keskittyä vain ydinkohtaan katsomatta koko luentoa. Opiskelijat ovat katsoneet tallennetta useammin kuin opettajat olettavat ja he ovat kokeneet luentotallenteet luontevampana osana opetusta kuin opettajat. Opiskelijat ovat pitäneet erityisesti tallenteiden, lähiopetuksen ja e-oppimisympäristön käytön yhdistelmästä. Suurimmat esteet tallenteiden laajalle käytölle ovat pikemmin opettajien kuin opiskelijoiden asenteissa.

Aikuiskoulutuksessa, jossa ajankäytön ja oppimisen täytyy olla mahdollisimman tehokasta, tallenteita onkin käytetty jo pitkään.

Flipped classroom eli käänteinen luokkahuone tarkoittaa luennon kääntämistä siten, että opiskelijat kuuntelevat ensin nauhoitetun luennon. Kontaktiopetustilanne käytetään keskusteluun ja tehtävien tekemiseen pikemmin kuin passiiviseen istumiseen. Kun aiheeseen voi tutustua etukäteen ennen lähiopetusta, se tukee eritasoisten opiskelijoiden oppimista.

Tallenteista ja e-oppimisympäristöistä huolimatta opiskelijat arvostavat lähiopetusta. Opiskelijat ovat tietenkin erilaisia: lääketieteen opiskelijoiden parissa tehdyssä tutkimuksessa tuli esiin, että 57% opiskelijoista kävi mieluiten lähiluennoilla, 30% katsoi mieluummin luentotallenteen ja 4% seurasi molempia.

Opetuksen videointiin kannattaa aina valmistautua, oli kyseessä sitten elävän yleisön edessä tehtävä tallennus tai omalla koneella tehtävä videocasti. Ääni ja mikrofoni pitää testata etukäteen tekemällä koetallennus. Valaistukseen kannattaa myös kiinnittää huomiota, jotta tallenteesta tulisi miellyttävä. Mikäli mahdollista, taustahäly pitää minimoida. Jos koneen oma mikrofoni ei tunnu riittävän, kannattaa kokeilla headsettiä. Kaikkeen tähän ei kuitenkaan tarvitse atk-tukihenkilöä vierelle, kokeilemalla ja normaaleilla tietoteknisillä taidoilla pärjää!

Katsekontakti kameraan kannattaa muistaa, vaikka tallennus tehtäisiin elävän yleisön edessä. Pitäisi olla myös selvää, että kameran edestä ei pidä vaeltaa pois; tarvittaessa lattiaan voi teipata maalarinteipillä rajat, joiden sisällä pysyä. Kalvot voi näyttää elävällekin yleisölle Adobe Connect Pro -ohjelmasta tai vastaavasta, jolloin tallennettavaan luentoon tulee sama näkymä kalvoista kuin elävälle yleisölle. Adoben ohjelmassa on myös e-valkotaulu, jota voi käyttää piirtämiseen ja esimerkiksi laskuesimerkkeihin.

Helpointa on ehkä kuitenkin tehdä tallennettava luento erikseen ja pitää elävän yleisön luennot erikseen.

Tallennuksessa puheen pitää olla selkeää, luonnollista sekä riittävän rauhallista. Varsinkin, jos tallenteen tekee englanniksi, pitää puhua riittävän hitaasti ja käyttää aikaa myös termien selittämiseen eri sanoin, jotta kansainväliset, eri puolilta maailmaa tulevat opiskelijat ymmärtävät ydinsanaston. Myös luennoijan voimakas esimerkiksi amerikanenglantilainen korostus voi haitata kansainvälisten opiskelijoiden ymmärtämistä.

Videoidun luennon heikkoutena on luonnollisestikin vuorovaikutuksen puute. Siksi se onkin parhaimmillaan muun opetuksen, esimerkiksi flipped classroom -menetelmän tukena. Hyvää tallennetta voi kuitenkin käyttää useamman kerran ja käyttää keskustelun pohjana.Videotallenteiden käytöstä yliopisto-opetuksessa on jo paljon kokemuksia ja tutkimuksia eri yliopistoista. Niistä voi katsoa mallia. Suosittelen kokeilemaan!

About flipped classrooms , viitattu 6.2.2015

Live Lecture Versus Video-Recorded Lecture:
Are Students Voting With Their Feet? Cardall, S., Krupat, E., Ulrich, M. 2008. Academic
Medicine: December 2008 – Volume 83 – Issue 12

The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Chris Evans, 2008. Computers & Education ,  Volume 50, Issue 2, February 2008

Extra:

Arvioi artikkelissa esitettyjen kriteereiden mukaan Martin Dougiamaksen lyhyt videotallenne. Martin on Moodlen perustaja ja pääkehittäjä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *