Suoritusten seuranta Moodlessa

Suoritusten seuranta -toiminnon avulla niin opiskelija kuin opettaja voi helposti seurata edistymistä kurssialueella. Toiminnon avulla näkee nopeasti, mitä kurssiin kuuluvia tehtäviä on jo tehty ja mitä on vielä tekemättä.

Plussat opiskelijalle:
+ opiskelija voi helposti seurata ja ylläpitää omaa tehtyjen ja tekemättömien tehtävien tilannettaan kurssialueella
+opiskelija voi itse merkitä suorittamansa osuudet
+ osa suoritusmerkinnöistä tulee automaattisesti opettajan asettamien ehtojen mukaisesti

Plussat opettajalle:
+ opettaja voi helposti seurata opiskelijoidensa edistymistä
+ opettaja voi valita, mitä aktiviteetteja ja aineistoja seurataan
+ suoritusmerkinnät voi automatisoida eli opettajan ei tarvitse erikseen merkitä suoritusmerkintöjä
+ opettaja voi etukäteen asettaa suoritusehdot, joiden mukaan suoritusmerkinnät tulevat
+ opettaja näkee yhteenvedon suoritustilanteesta yhdellä silmäyksellä raportista ‘Aktiviteettien suoritus’

Suoritusten seuranta laitetaan päälle kurssialueen asetuksista (Asetukset-lohko > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta: ‘Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön’. Katso tarkemmat ohjeet Moodle oppaasta.

Suoritusmittari on erillinen lohko opiskelijoiden kurssisuoritusten etenemisen visualisointiin.

Suoritusmittarit hyödyt:
+ opiskelija näkee omasta suoritusmittaristaan jo tehdyt aktiviteetit ja aineistot
+ värikoodisto kertoo opiskelijalle nopeasti yhdellä silmäyksellä kurssin pakollisten tehtävien tilanteen ja mitä vielä on suorittamatta. Värit auttavat myös konkretisoimaan mistä määräajoista opiskelija on ehkä myöhästynyt.
sininen –tulevat tehtävät, vihreä -tehdyt tehtävät, punainen- myöhässä olevat tehtävät
+ opettaja voi valita suoritusmittariin ne aktiviteetit ja aineistot, joiden suorittamista haluaa suoritusmittarilla valvoa
+ opettaja voi määritellä, mihin ajankohtaan mennessä tehtävät tulisi olla valmiina
+ opettajalle näytetään yhteenvetosivu kaikkien kurssilaisten suoritustilanteesta

Suoritusmittari lisätään kursseille, kuten muutkin lohkot. Lisää uusi lohko ja valitse ‘Suoritusmittari’. Lisää suoritusmittarista Moodle oppaassa.

2,269 thoughts on “Suoritusten seuranta Moodlessa