Author Archives: Saara I Repo

Uusi kirjoittaminen haastaa monipuolisuuteen

Lukion lehtori Outi Kalliopää esitteli ITK-seminaarissa uuden kirjoittamisen pedagogiikkaa. Kirjoittamisen paradigma on hänen mukaansa kokenut mullistuksen viime vuosina teknisen kehityksen myötä. Ennen koulussa kirjoitettiin joko asiatekstiä tai luovaa tekstiä opettajan antamista aiheista. Kirjoittaja istui yksin pulpetissa, kirjoitti paperille ja välillä pureskeli kynän päätä. Opettaja luki tekstin ja antoi siitä palautetta ennalta määrättyjen kriteerien pohjalta.Tulevaisuudessa tällaisilla kirjoitustaidoilla ei pärjää. Continue reading

Digitarinat innostavat oppimaan

Osallistuin FINNABLE 2020 tutkimusprojektin seminaariin Digitaalinen tarinankerronta 3.12.2013. Hankkeen johtaja professori Hannele Niemen mukaan tarinankerronta on kautta aikain ollut merkittävin ihmiskunnan tiedonvälityskeino. Digitaalinen tarinankerronta hyödyntää uusia teknisiä välineitä. Opiskelijat voivat kuvata omilla kännyköillään tai kameroillaan lyhyitä videoita ja rakentaa niistä tarinan opiskeltavasta aiheesta tai vaikka omasta arjestaan. Myös opettajat voivat tehdä tarinallisia opetusvideoita opiskelijoille. Projektitutkija Jarkko Myllärin mukaan digitarinoiden teko edistää opiskelijoiden 21. vuosituhannen taitoja. Näitä ovat hänen mukaansa mm. oppimis- ja innovaatiotaidot, medialukutaidot, elämäntaidot ja urataidot.
Continue reading

MOOCit ovat nyt kaikkien huulilla

MOOCeilla tarkoitetaan suurelle yleisölle tarkoitettuja verkkokursseja ja lyhenne tulee sanoista Massive Open Online Courses. MOOCeja tutkinut espanjalainen professori ja tutkija Lourdes Guardia esittää, että MOOCeista ollaan oltu kiinnostuneita taloudellisesta, teknisestä, sosiaalisesta ja institutionaalisesta näkökulmasta, mutta pedagoginen näkökulma puuttuu. Pedagoginen näkökulma voidaan kiteyttää kysymykseen: ovatko MOOCit resursseja vai kursseja? Continue reading