Category Archives: Oivalluksia opetuksesta

Pedagogisia artikkeleita

Opetuksen, verkko-opetuksen ja opetusteknologian trendejä

Osallistuin opetuksen ja opetusteknologian Bett Show 2018 tapahtumaan Lontoossa 24.-26.1.2018.

Havaintoja ja  pohdintoja tapahtuman herättämistä ajatuksista ja tarjonnasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaa on käytetty mielestäni erinomaisessa artikkelissa: Is Education 4.0 an imperative for success of 4th Industrial Revolution?

Digiajan lapset ovat jo aloittamassa yliopistoissa
Peruskoulut, lukiot ja ammatillinen opetus ovat paikoin jo hyvin digiajassa, joten joka vuosi kiihtyy sellaisten nuorten sisäänotto yliopistoon, jotka ovat jo tottuneet hyvin digitaaliseen, vuorovaikutteiseen ja visuaaliseen opetukseen erilaisilla päätelaitteilla. BYOD = Bring Your Own Device. Oppilaitoksille tämä on paitsi pedagoginen haaste niin myös haaste laittaa kaikki infra kuntoon niin tilojen, verkon kestokyvyn, sähkönsaannin kuin ohjelmistojenkin suhteen.
Continue reading

Tekisinkö opetusvideon?

Kirjoittaja: Eira Rosberg-Airaksinen, FL, tuntiopettaja, ympäristötieteet

Artikkeli perustuu yliopistopedagogiikan kurssilla tehtyyn oman opetuksen kehittämistehtävään, jossa kirjoittaja pohti videotallenteen mahdollisuuksia.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että ainakin luonnontieteellisellä ja tekniikan alalla opiskelijat ovat hyötyneet videotallenteiden käytöstä opetuksen apuna. Sen aiheena voi olla johdatusluento aiheeseen tai vaikkapa laskuharjoitukset. Opiskelijat ovat pitäneet hyvänä, että tallennetta voi katsoa useampaan kertaan ja vaikeaan kohtaan voi palata uudestaan.
Continue reading

Ohjaustaidot verkko-opetuksessa

Avoimen yliopiston henkilöstökoulutuksessa 3.4.2014 paneuduttiin ohjaustaitoihin verkko-opetuksessa. Asiantuntija-alustuksen aiheeseen piti Päivi Mäkinen esityksellään, jossa keskityttiin kurssin rakentamiseen ja suunnitteluun sekä opettajan erilaisiin rooleihin verkko-oppimisympäristössä. Viestinnän tuntiopettajana toimiva Sanna Ojajärvi kommentoi esitystä omiin kokemuksiinsa perustuen. Keskustelua ja kommentteja herätti opiskelijoiden tilan ja ohjauksen välinen suhde ja niiden välinen tasapaino. Continue reading

MOOCit ovat nyt kaikkien huulilla

MOOCeilla tarkoitetaan suurelle yleisölle tarkoitettuja verkkokursseja ja lyhenne tulee sanoista Massive Open Online Courses. MOOCeja tutkinut espanjalainen professori ja tutkija Lourdes Guardia esittää, että MOOCeista ollaan oltu kiinnostuneita taloudellisesta, teknisestä, sosiaalisesta ja institutionaalisesta näkökulmasta, mutta pedagoginen näkökulma puuttuu. Pedagoginen näkökulma voidaan kiteyttää kysymykseen: ovatko MOOCit resursseja vai kursseja? Continue reading