Miten tilaat viestit moodlen keskustelualueilta omaan sähköpostiisi ?

Ihmetteletkö, kun et saa viestejä Moodlen keskustelualueilta vai hukutko viestitulvaan ? Kun kurssilla on paljon keskustelupalstoja niin viestien hallitaan tulee nopeasti tärkeäksi. Sähköpostien määrään vaikutetaan kätevimmin parissa eri kohdassa, eli omissa profiiliasetuksissa ja aktiviteettien asetuksissa. Artikkelissa on muutama vinkki postin käsittelyyn. Continue reading

Moodlen mobiilikäyttö

Opetusteknologiakeskus tiedottaa:

Moodlen mobiilikäytöstä tulee säännöllisesti kyselyjä Moodlen ylläpitoon. Tässä koostetta nykytilanteesta:

Mobiilikäyttöä seurataan kirjautumistilastojen kautta. Tilastojen mukaan mobiilikäyttö yhteensä eli Moodleen kirjautumiset tietokonetta pienemmiltä päätelaitteilta on pikkuhiljaa kasvamassa. Tableteista iPad on Android-versioita suositumpi, puhelimista Android-versiot iPhonea suositumpia. Kokonaiskäytöstä mobiilipäätelaitteet ovat kuitenkin pieni osa verrattuna tietokoneiden käyttöön päätelaitteina.

Mobiilikäytöllä voidaan tarkoittaa kahdenalaista käyttöliittymää: selainta tai erillistä mobiilisovellusta.

Continue reading

Viisi vinkkiä sosiaalisen median käyttöön avoimessa yliopisto-opetuksessa

Teksti: Salla-Maaria Laaksonen

Sosiaalinen media on kuluneen kymmenen vuoden aikana muodostunut keskeiseksi viestinnän työkaluksi niin arjessa kuin työelämässä. Verkon erilaisia alustoja ja työkaluja voi helposti käyttää myös opetuksen osana ja materiaalina. Samalla tulee harjoiteltua tärkeitä kansalaistaitoja tulevaisuutta varten – verkon tuntemuksesta on nykyään hyötyä alalla kuin alalla. Tässä blogikirjoituksessa esitän viisi eri tapaa tuoda sosiaalista mediaa osaksi opetusta. Continue reading

Pois puhuva pää! Yhteistoiminnallisia tekniikoita verkkoluennoille

Verkkoluennoilla voi käyttää samanlaisia toiminnallisia menetelmiä kuin lähiopetuksessakin. Tätä mieltä olivat Satu Aksovaara ja Minna Koskinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, kun he esittelivät AdobeConnect-ohjelman käyttöä ITK-konferenssissa Aulangolla. Heidän mielestään perinteiset osallistamismenetelmät (esim. äänestykset ja chatit)eivät aina riitä. Continue reading

Uusi kirjoittaminen haastaa monipuolisuuteen

Lukion lehtori Outi Kalliopää esitteli ITK-seminaarissa uuden kirjoittamisen pedagogiikkaa. Kirjoittamisen paradigma on hänen mukaansa kokenut mullistuksen viime vuosina teknisen kehityksen myötä. Ennen koulussa kirjoitettiin joko asiatekstiä tai luovaa tekstiä opettajan antamista aiheista. Kirjoittaja istui yksin pulpetissa, kirjoitti paperille ja välillä pureskeli kynän päätä. Opettaja luki tekstin ja antoi siitä palautetta ennalta määrättyjen kriteerien pohjalta.Tulevaisuudessa tällaisilla kirjoitustaidoilla ei pärjää. Continue reading

Ohjaustaidot verkko-opetuksessa

Avoimen yliopiston henkilöstökoulutuksessa 3.4.2014 paneuduttiin ohjaustaitoihin verkko-opetuksessa. Asiantuntija-alustuksen aiheeseen piti Päivi Mäkinen esityksellään, jossa keskityttiin kurssin rakentamiseen ja suunnitteluun sekä opettajan erilaisiin rooleihin verkko-oppimisympäristössä. Viestinnän tuntiopettajana toimiva Sanna Ojajärvi kommentoi esitystä omiin kokemuksiinsa perustuen. Keskustelua ja kommentteja herätti opiskelijoiden tilan ja ohjauksen välinen suhde ja niiden välinen tasapaino. Continue reading