Tag Archives: itseohjautuvuus

Ohjaustaidot verkko-opetuksessa

Avoimen yliopiston henkilöstökoulutuksessa 3.4.2014 paneuduttiin ohjaustaitoihin verkko-opetuksessa. Asiantuntija-alustuksen aiheeseen piti Päivi Mäkinen esityksellään, jossa keskityttiin kurssin rakentamiseen ja suunnitteluun sekä opettajan erilaisiin rooleihin verkko-oppimisympäristössä. Viestinnän tuntiopettajana toimiva Sanna Ojajärvi kommentoi esitystä omiin kokemuksiinsa perustuen. Keskustelua ja kommentteja herätti opiskelijoiden tilan ja ohjauksen välinen suhde ja niiden välinen tasapaino. Continue reading