Tag Archives: mooc

MOOCit ovat nyt kaikkien huulilla

MOOCeilla tarkoitetaan suurelle yleisölle tarkoitettuja verkkokursseja ja lyhenne tulee sanoista Massive Open Online Courses. MOOCeja tutkinut espanjalainen professori ja tutkija Lourdes Guardia esittää, että MOOCeista ollaan oltu kiinnostuneita taloudellisesta, teknisestä, sosiaalisesta ja institutionaalisesta näkökulmasta, mutta pedagoginen näkökulma puuttuu. Pedagoginen näkökulma voidaan kiteyttää kysymykseen: ovatko MOOCit resursseja vai kursseja? Continue reading