Tag Archives: sometu

Internet sovellukset ja sosiaalisen median vimpaimet opettajan työkaluiksi

Sosiaalisen median käsite liittyy internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin. Tyypillistä sosiaalisen median järjestelmille on, että osallistujat voivat tuottaa sisältöjä, muokata niitä, kommentoida, keskustella, jakaa aineistoja ja verkottua keskenään. Opettajat ja oppilaitokset ovat oivaltaneet sosiaalisen median hyödyt oppimiselle ja alkaneet käyttää niitä opetuksessaan.

Continue reading