Tag Archives: suoritusten seuranta

Suoritusten seuranta Moodlessa

Suoritusten seuranta -toiminnon avulla niin opiskelija kuin opettaja voi helposti seurata edistymistä kurssialueella. Toiminnon avulla näkee nopeasti, mitä kurssiin kuuluvia tehtäviä on jo tehty ja mitä on vielä tekemättä.

Plussat opiskelijalle:
+ opiskelija voi helposti seurata ja ylläpitää omaa tehtyjen ja tekemättömien tehtävien tilannettaan kurssialueella
+opiskelija voi itse merkitä suorittamansa osuudet
+ osa suoritusmerkinnöistä tulee automaattisesti opettajan asettamien ehtojen mukaisesti

Plussat opettajalle:
+ opettaja voi helposti seurata opiskelijoidensa edistymistä
+ opettaja voi valita, mitä aktiviteetteja ja aineistoja seurataan
+ suoritusmerkinnät voi automatisoida eli opettajan ei tarvitse erikseen merkitä suoritusmerkintöjä
+ opettaja voi etukäteen asettaa suoritusehdot, joiden mukaan suoritusmerkinnät tulevat
+ opettaja näkee yhteenvedon suoritustilanteesta yhdellä silmäyksellä raportista ‘Aktiviteettien suoritus’

Suoritusten seuranta laitetaan päälle kurssialueen asetuksista (Asetukset-lohko > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta: ‘Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön’. Katso tarkemmat ohjeet Moodle oppaasta.

Suoritusmittari on erillinen lohko opiskelijoiden kurssisuoritusten etenemisen visualisointiin.

Suoritusmittarit hyödyt:
+ opiskelija näkee omasta suoritusmittaristaan jo tehdyt aktiviteetit ja aineistot
+ värikoodisto kertoo opiskelijalle nopeasti yhdellä silmäyksellä kurssin pakollisten tehtävien tilanteen ja mitä vielä on suorittamatta. Värit auttavat myös konkretisoimaan mistä määräajoista opiskelija on ehkä myöhästynyt.
sininen –tulevat tehtävät, vihreä -tehdyt tehtävät, punainen- myöhässä olevat tehtävät
+ opettaja voi valita suoritusmittariin ne aktiviteetit ja aineistot, joiden suorittamista haluaa suoritusmittarilla valvoa
+ opettaja voi määritellä, mihin ajankohtaan mennessä tehtävät tulisi olla valmiina
+ opettajalle näytetään yhteenvetosivu kaikkien kurssilaisten suoritustilanteesta

Suoritusmittari lisätään kursseille, kuten muutkin lohkot. Lisää uusi lohko ja valitse ‘Suoritusmittari’. Lisää suoritusmittarista Moodle oppaassa.

Edistymisen seuranta verkkokeskustelussa

Verkko-opetuksen tukeen (VOT) tuli kysymys, miten opettaja voisi helpoiten tarkistaa Moodlessa, että opiskelija on suorittanut vaaditun verkkokeskustelutehtävän? Tehtäväksi antona oli ollut että jokainen tekee yhden oman viestin muille ja kommentoi vähintään 2:ta toisten viestiä. Tässä ohjeessa on kuvankaappauksin höystetty ohje mahdollisesta ratkaisusta.

Suoritusten seuranta_Verkokeskustelu

 

 

 

Continue reading

Suoritusten seuranta ja oppimateriaalin ehdollinen näkyvyys kurssilla

Haluatko seurata miten opiskelijat etenevät opinnoissaan verkkokurssillasi tai antaa opiskelijoille mahdollisuuden pitää kirjaa suorituksistaan? Haluatko rajoittaa kurssin eri osa-alueiden näkyvyyttä opiskelijoille, perustuen heidän aiempiin suorituksiinsa?

Ohjatulla itseopiskelukurssilla Suomen maantiede (3 op) on käytetty useita edistyneitä Moodlen työkaluja ja ominaisuuksia. Tästä toimintatavasta on saatu hyvää palautetta opiskelijoilta ja opettajalta.

Continue reading