Tag Archives: twitter

Viisi vinkkiä sosiaalisen median käyttöön avoimessa yliopisto-opetuksessa

Teksti: Salla-Maaria Laaksonen

Sosiaalinen media on kuluneen kymmenen vuoden aikana muodostunut keskeiseksi viestinnän työkaluksi niin arjessa kuin työelämässä. Verkon erilaisia alustoja ja työkaluja voi helposti käyttää myös opetuksen osana ja materiaalina. Samalla tulee harjoiteltua tärkeitä kansalaistaitoja tulevaisuutta varten – verkon tuntemuksesta on nykyään hyötyä alalla kuin alalla. Tässä blogikirjoituksessa esitän viisi eri tapaa tuoda sosiaalista mediaa osaksi opetusta. Continue reading

Uusi kirjoittaminen haastaa monipuolisuuteen

Lukion lehtori Outi Kalliopää esitteli ITK-seminaarissa uuden kirjoittamisen pedagogiikkaa. Kirjoittamisen paradigma on hänen mukaansa kokenut mullistuksen viime vuosina teknisen kehityksen myötä. Ennen koulussa kirjoitettiin joko asiatekstiä tai luovaa tekstiä opettajan antamista aiheista. Kirjoittaja istui yksin pulpetissa, kirjoitti paperille ja välillä pureskeli kynän päätä. Opettaja luki tekstin ja antoi siitä palautetta ennalta määrättyjen kriteerien pohjalta.Tulevaisuudessa tällaisilla kirjoitustaidoilla ei pärjää. Continue reading