TNC2009: Päivä 3, Users and applications – Demanding applications

Kolmannen TNC 2009-päivän sessio “Users and applications – Demanding applications“, muistiinpanot. Sessiossa oli vain kaksi esiintyjää.

* * *

Paul Boven, “Worldwide Networking for e-VLBI

Boven esitteli JIVE-hanketta eli Joint Institute for VLBI in Europe. Kyseessä on radioastronomisen tutkimuksen yhteistyöhanke. VLBI eli Very Long Baseline Interferometry. Tarkoituksena on luoda valtava radioteleskooppi käyttäen teleskooppeja ympäri maailmaa samaan aikaan eri paikoissa.

Vaatii atomikellon tarkuudella toimivaa ajoistuista ja supertietokoneen laskentakapasiteettia.

Perinteisellä tavalla latenssi on 2 viikkoa, e-VLBI:llä 150 ms.

Miksi e-VLBI?

 • Mahdollisuus nopeisiin muutoksiin
 • Nopeat vasteet
 • Data voidaan tarkistaa kun se saapuu, eikä vasta viikkojen päästä
 • Suurempi kaista
 • Logistiikka (datalevyt voivat myöhästyä, vahingoittua jne.)

Jotkut ilmiöt saattavat tapahtua varsin epäsäännöllisesti ja ne voivat kestää vain lyhyen aikaa.

Toiminta vaatii verkoilta ominaisuuksia:

e-VLBI:

 • Kaistanleveys: > 1 Gb/s
 • Pisimmät matkat maailman laajuisia: Worldwide
 • Reaaliaikaisuus
 • Pisin kesto 12 tuntia
 • Vähäinen poakettien katoaminen voidaan hyväksyä

e-VLBI:ssä on saatu paremmat tulokset käyttäen UDP:tä ja yksityisiä yhteyksiä (‘private connections) kuten LP, VLAN, dark fiber.

Suomesta toiminnassa on mukana Metsähovin teleskooppi (TKK).

Verkkoja, joiden yli toimitaan, ovat mm. SURFNet ja GÉANT.

Ajoitus on toiminnan kannalta kriittistä, sillä kokonaisuudessa riittää tekijöitä, jotka aiheuttavat viiveitä tietoliikenteelle.

Tulevaisuudessa kaistan lisäys kasvattaa myös herkkyyttä. Suurempi määrä teleskooppeja parantaa kuvien tarkkuutta. Tavoitteena on saada kytkettyä toimintaan 32 teleskooppiasemaa.

(Esityksen slaideissa on varsin paljon teknisiä yksityiskohtia siitä miten e-VLBI on toteutettu).

* * *

Stefan Karapetkov, “Management of Large Scale Video Networks

Karapetkov tulee Polycom:sta (yritys toimii myös Pohjoismaissa)

Tilanne:

 • Yliopistojen luennot luentosalieista
 • On ryhdytty ottamaan käyttöön multi-screen telepresence-järjestelmiä
 • Soft clienttien käyttöä suunnitellaan yliopistoissa
 • Video verkon monimutkaisuus on kasvanut ja kasvaa edelleen
 • Hallinta tulee olemaan keskeinen kysymys, kun videoita jaetaan koulutusinstituutioiden välillä

Polycomin visio seuraavan sukupolven visuaalisesta viestinnästä:

 • Yleisö voi olla ketä tahansa; yksilöitä, tiimejä, tuhansia ihmisiä
 • Milloin tahansa
 • Missä tahansa
 • Millä tahansa päätelaitteella

Kaistanleveyden käytöstä:

Kuvan laadun parantuessa (CIF -> SD -> HD) kasvaa myös kaistan tarve. 1920 x 1080 -kuvalla vaaditaan jo lähes 6 Mbps kaistaa.

Varsinaiseen kuvanlaatuun vaikuttavat useammat seikat kuten resoluution ja sekunnissa esitettavien freimien määrä. Pelkkä resoluution kasvattaminen ei aina kasvata kuvanlaatua ellei samalla kasvata freimien määrää sekunnissa.

Hallintaan Polycomn tarjoaa keskitettyä hallintasovellusta.

Karapetkovin esittämiä johtopäätöksiä:

 • Henkilökohtainen tai työasemakohtainen video kasvattaa kiinnostustaan yliopistomaailmassa
 • Kiinteä integrointi tilakohtaisiin videojärjestelmiin on olennaista ROI:n (return of investment) kannalta
 • Hyvään hallintaan tarvitaan hallintatyökalut
 • Integraatio IT-ympäristöön tekee videot helpommaksi käyttää

Esitykseen liittyy myös paperi, jossa asiasta tarkemmin.

Leave a Reply