Ohjeet ääniaineistonkeruuseen

LUKIOLAISET LEPAKKOTUTKIJOINA -TIEDEPROJEKTIIN OSALLISTUVILLE 

1. PIENRYHMIEN MUODOSTUS

Ääniaineistoa kerätään pääsääntöisesti pienryhmissä. Muodostakaa ensin pienryhmät ja valitkaa ryhmälle vastuuoppilas, joka huolehtii aikataulusta ja muistuttaa ryhmän jäseniä ääniaineistonkeruusta ennen aineistonkeruuviikonloppua esimerkiksi tekstiviestillä/whatsappviestillä. Osa oppilaista osallistuu ääniaineistonkeruuseen itsenäisesti. 

Kukin pienryhmä (tai itsenäisesti osallistuva oppilas) saa ääniaineiston keruuta varten oman AudioMoth laitepaketin. Laitepaketit on numeroitu, ja kunkin laitteen numero löytyy sekä laitepaketista että sen sisällöstä. Paketti sisältää käyttövalmiin AudioMoth äänitallentimen (muistikortti A laitteessa valmiina) ja kaiken aineistonkeruussa tarvittavan laitteiston. Laitepaketin mukana tuleva microSD-kortti B vaihdetaan laitteeseen ennen viidettä äänitallennusviikonloppua (heinäkuun puolessa välissä). Muistutamme teitä vaihdosta projektin Instagram-tilin kautta. 

HUOM! On tärkeää, että laitteessa olevia paristoja ei irroteta äänitallentimesta ilman projektin tutkijoilta tulevia ohjeita.  

2. SEURAA PROJEKTIN INSTAGRAM -TILIÄ: lukiolaisetlepakkotutkijoina

https://www.instagram.com/lukiolaisetlepakkotutkijoina/ 

Jaamme tietoa projektista Instagram –tilin kautta ja saat sitä kautta tarvittaessa yhteyden projektin tutkijoihin, jos esimerkiksi aineistonkeruussa tulee jotakin kysyttävää. Olemme tavoitettavissa sitä kautta koko aineistonkeruun ajan. Instagram –tili on tarkoitettu vain tähän projektiin osallistuville ja on siksi yksityinen tili. Etenkin pienryhmän vastuuoppilaan on tärkeää seurata projektin Instagram -tiliä, jotta hän pystyy informoimaan muita ryhmän jäseniä. 

3. MENE LAJI.FI -SIVUSTOLLE JA LUO ITSELLESI VALMIIKSI TUNNUKSET AINEISTONKERUUTA VARTEN

Projektiimme on pääsy vain tähän projektiin osallistuvilla ja siksi siihen tarvitaan tunnukset Laji.fi-sivustolle. Kaikki projektiin osallistuvat tarvitsevat oman tunnuksen. Kirjaudu ensin Laji.fi -sivustolle https://laji.fi/. Klikkaa tämän jälkeen > kirjaudu | rekisteröidy -painiketta ja valitse Luo tunnus.  

Voit valita millä tavalla haluat kirjautua: 

 • Luomalla uuden Laji.fi tunnuksen 
 • Käyttämällä Google-tunnusta 
 • Käyttämällä Facebook-tunnusta  

Kun luot tunnuksen millä tahansa näistä tavoista, on tärkeää, että annat koko etu- ja sukunimesi, sillä hyväksymme tunnukset meille opettajasi lähettämän osallistujalistan perusteella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen (toukokuun lopusta alkaen) pääset Vihko-havaintopalveluun, josta löydät Lepakkotutkimuslomakkeen.  Lomakkeelle pääsee myös Vihko-haivantopalvelun Muut seurantatutkimukset –otsikon alta. Klikkaa Lukiolaiset lepakkotutkijoina -kuvaa ja pyydä pääsyä lomakkeelle. Hyväksymme tämän jälkeen kirjautumispyyntösi.

4.AINEISTONKERUUN AIKATAULU

AudioMoth -äänitallentimella nauhoitetaan lepakoiden saalistaessa ja suunnistaessa tuottamia kaikuluotausääniä joka toisena viikonloppuna yhteensä yhdeksänä viikonloppuna kesän 2019 aikana. Lepakkolajien kaikuluotausäänet eroavat toisistaan, ja niiden avulla tiedämme mitä lajeja esiintyy tutkimuspisteillänne. Sopikaa yhdessä oman pienryhmän kanssa etukäteen vuorot aineistonkeruuta varten ja merkitkää alla olevaan listaan äänitallentimen käytöstä vastaavan ryhmäläisen nimi kunkin viikonlopun kohdalle. Pienryhmän vastuuoppilas ottaa listan ja huolehtii aikataulusta.  

Huom! Vie äänitallennin maastoon perjantaina klo 20.00 mennessä.

Äänitallentimeen on valmiiksi ohjelmoitu nauhoitusajat (pe-la ja la-su välisiksi öiksi) kullekin aineistonkeruuviikonlopulle. Laite nahoittaa ääntä 10 minuutin jaksoissa läpi yön. Äänitallentimen voi hakea sunnuntaina maastosta mihin aikaan tahansa klo 07.00 jälkeen. Tämän jälkeen lähetetään äänitiedostot ja laitteen sijaintipaikkaan liittyvät tiedot Luomukselle alempaa löytyvien ohjeiden mukaisesti. 

5. AUDIOMOTH –LAITEPAKETIN SISÄLTÖ

 • Käyttövalmis AudioMoth -ultraäänitallennin (paristot ja muistikortti A asennettuina) 
 • 9 kpl (+2 varapussia) muovipusseja, jotka toimivat AudioMoth -laitteen sääsuojana 
 • 2 kpl uudelleensuljettavia nippusiteitä AudioMoth –laitteen kiinnitykseen esim. puuhun 
 • Tiedot tutkimuksesta kortti (laminoitu, pujotetaan nippusiteeseen ennen laitteen kiinnittämistä puuhun tms. sopivaan paikaan)  
 • Muistikortinlukija äänidatan lähetystä varten 
 • Muistikortti B  
 • 1 postituskuori (postimaksu maksettu) muistikortti A:n palauttamiseen Luomukselle 
 • Varaparistot (vaihdetaan tarvittaessa loppukesästä mikäli tutkijoilta tulee siihen ohjeet) 
 • Usb-johto (varalla, tarvitaan mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa) 

Kukin laitepaketti on numeroitu. Löydät oman laitteesi numeron laitepaketista, AudioMoth –laitteesta ja muistikorteista. Mikäli jokin tarvikkeista (esim. muovipussit) loppuu ryhmälläsi kesken, niin ota heti meihin tutkijoihin Instagram -tilin kautta yhteyttä, niin postitamme niitä lisää. 

6. ÄÄNITALLENTIMEN PAIKAN VALINTA

Valitkaa yhdessä ryhmän kanssa äänitallentimelle paikka. Valitkaa paikka, jonne ryhmän jäsenten on helppo ja turvallinen kulkea. Äänitallentimen paikka säilyy samana koko mittausjakson ajan (kesä-syyskuu). Äänitallennin kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa tiedätte lepakoiden esiintyvän tai arvelette, että niitä voisi lennellä. Lepakot viihtyvät esimerkiksi seuraavanlaisissa ympäristöissä: 

 • vesistöjen lähistöt (ranta-alueet) ja kosteikot 
 • piha-alueet ja puistot (sekä kaupungissa että maaseudulla). Lepakoita voi nähdä lentämässä esim. katuvalojen ympärillä.
 • harvapuustoiset metsäalueet. Mitä vanhempi metsä, sitä suurempi todennäköisyys on, että siellä lentää lepakoita. 

Pyrkikää välttämään paikkoja, joissa käy paljon ihmisiä ja/tai äänitallenninta ei saa piiloon. Yleensä pienikin piilo riittää. Äänitallennin nauhoittaa kaiken äänen ympäristöstään, myös puheen. Tämä on hyvä huomioida äänitallentimen sijoittamisessa maastoon siten, että se ei ole kotirauhan suojaamalla alueella (esim. liian lähellä asuinrakennusta). Välttäkää myös alueita, joissa on voimakasta taustamelua (esim. pauhaava koski tai teollisuusalue) tai alueita, joissa on lähellä sähköpaimenaitoja tai voimalinjoja. Näistä aiheutuu häiriötä äänitallennukseen. Äänitallennin kannattaa sijoittaa myös riittävän etäälle suurista teistä. Etäisyyttä kannattaa jättää moottoriteihin ja muihin suurimpiin teihin noin 500 m ja hiljaisempiin teihin noin 200 m. Mökkitiellä ja kylätiellä (joissa yöaikaan hyvin vähän liikennettä) riittää noin 20 m. Äänitallennin kannattaa sijoittaa sille puolelle puuta (tai muuta paikkaa), joka on poispäin tiestä.

Tarkista, että  AudioMoth –laitteen lähiympäristössä ei ole kovia heijastavia pintoja (esim. tiiliseinä tai asfalttialue). Heijastava pinta vääristää laitteen tallentaman kaikuluotausäänen. 

7. ÄÄNIDATAN KERUU AUDIOMOTH –LAITTEELLA

Äänitallentimeen on ohjelmoitu valmiiksi aineistonkeruuviikonloppujen aikataulu. On tärkeää, että paristoja ei irroteta laitteesta aineistonkeruuajanjaksona, ellei meiltä tutkijoilta tule ohjetta siihen. 

Äänitallennin viedään aina samaan paikkaan, jonka pienryhmä on valinnut ennen ensimmäistä aineistonkeruuviikonloppua.

AudioMoth -laitteen vienti maastoon

1.Tarkista, että äänitallentimen vipu on custom -asennossa, ja muistikortti on laitteessa hyvin paikoillaan. Kun vipu on Custom -asennossa, laitteessa vilkkuu harvakseltaan vihreä valo.

2. Laita äänitallennin laitepaketista löytyvään muovipussiin pussin alakulmaan. Tyhjennä ylimääräinen ilma pussista ja sulje pussi huolellisesti painelemalla pussin suu kiinni. Ota lisäksi mukaasi nippuside ja Tietoa tutkimuksesta -kortti. Huom! äänitallentimen reunat ovat terävät ja voivat herkästi rikkoa pussin, joten käsittele pussia varovasti.

3. Vie äänitallennin pienryhmän valitsemaan paikkaan perjantaina ennen klo 20.00. Paikka säilyy koko aineistonkeruun ajan samana. Pujota nippusiteeseen Tietoa tutkimuksesta -kortti alla olevan kuvan mukaisesti ja kiinnitä pussi nippusiteellä esim. puuhun. Pujota pussi lenkin läpi (kts. kuva), jolloin sen suuosa jää pussin alle piiloon (kts. kuvat). Huom! nippuside on uudelleensuljettava ja samaa nippusidettä voi käyttää kaikkina aineistonkeruuviikonloppuina. Laite tulee sijoittaa siten, että sen edessä on “vapaata” lentotilaa (esim. polku, ranta tai piha-alue). Laite olisi hyvä sijoittaa noin 1,5 metrin korkeuteen.

Tarkista vielä lopuksi seuraavat kohdat:

 • nippuside ei tule liian lähelle äänitallenninta, vaan väliin jää hieman tilaa (kts. kuva)
 • laitteen (vihreä) piirilevypuoli on näkyvissä, kuten alla olevassa kuvassa
 • pussissa ei ole ryppyjä laitteen piirilevyn edessä
 • Tietoa tutkimuksesta –kortti on napakasti paikoillaan, eikä pääse lepattamaan tuulessa tai osumaan äänilaitteeseen (aiheuttaisi muuten häiriötä äänitykseen).

 

Äänitallennin jätetään maastoon viikonlopun ajaksi.

4. Ota valokuva äänidetektorin ympäristöstä. Voit ottaa joko panoramakuvan tai useamman valokuvan. Kännykkäkamera käy hyvin tähän tarkoitukseen. Ota valokuva noin 35 metrin etäisyydeltä AudioMoth –laitteesta.

5. Hae äänitallennin maastosta haluamanasi aikana sunnuntaina ja lähetä äänitiedostot alla olevan ohjeen mukaisesti. Huom! Älä katkaise nippusidettä, vaan avaa se painamalla pientä painiketta nippusiteen lukituksessa. Nippusiteet ovat uudellenavattavia. 

Äänitallentimen merkkivalot

 • vihreä silloin tällöin vilkkuva valo -> laite on valmiustilassa eikä äänitä (äänitallennuksen välipäivät)
 • punainen nopeasti/jatkuvasti vilkkuva valo -> äänitys on käynnissä
 • vihreä ja punainen valo -> virheilmoitus (esim. muistikortti puuttu tai on väärässä kohdassa)

Äänitallennuksen välipäivät

Laite voi olla koko aineistonkeruuajan (kesä- ja syyskuun välisen ajan) Custom -tilassa, jolloin laite on valmiustilassa ja siinä vilkkuu harvakseltaan vihreä valo.

Laitetta voi myös pitää usb/off –tilassa silloin, kun laite ei ole maastossa. Laitteessa ei pala usb/off -tilassa minkäänlaista merkkivaloa. Tällöin on tärkeää, että laiteen vipu siirretään ennen laitteen maastoon vientiä Custom -asentoon, jotta laite lähtee automaattisesti nauhoittamaan lepakoiden ääniä oikeaan aikaan. Laite on ohjelmoitu valmiiksi siten, että se menee automaattisesti päälle yhdeksänä aineistonkeruuviikonloppuna pe-la ja la-su välisinä öinä ja äänitys sammuu itsekseen. Kun laite äänittää, siinä vilkkuu nopeasti punainen valo.

8. ÄÄNIDATAN LÄHETYS LUOMUKSELLE

Tiedostojen lähetyksen valmistelu:

 • Ota muistikortti varovasti AudioMoth –laitteesta kevyesti painamalla (kortti hyppää ulos laitteesta). Laita se laitepaketissa olevaan muistikortinlukijaan (muistikorttilukijassa on oma paikka micro-SD -kortille) ja kytke muistikortinlukija omaan tietokoneeseesi.  Äänitallennin on tallentanut kumpanakin yönä 18 tiedostoa, eli yhteensä 36 tiedostoa aineistonkeruuviikonlopun aikana 
 • Kytkettyäsi muistikortinlukijan omaan tietokoneeseesi, näet sen sisällön valitsemalla muistikortin Oma tietokone (My computer) -ikkunassa. Etsi päivämäärien perusteella oman aineistonkeruuviikonloppusi aikana tallentuneet 36 tiedostoa. Huom. tiedostonimissä näkyy kellonaika UTC-ajassa (esim. 20190531_183000.wav). Tästä johtuen laitteen merkitsemä aika on 3 tuntia Suomen aikaa jäljessä.
 • Luo tietokoneesi työpöydälle (desktop) uusi kansio ja anna sille nimeksi AudioMoth. Valitse hiirellä maalaten oman aineistonkeruuviikonloppusi aikana tallentuneet tiedostot ja kopio ne äsken luomaasiAudioMoth” -kansioon käyttämällä komentoa kopio – liitä (copypaste). HUOM! Älä leikkaa tiedostoja tai poista niitä muistikortilta. Muistikortti A:lle tallentuu ensimmäisten neljän viikonlopun ääntiedostot ja muistikortti B:lle loppujen viiden viikonlopun äänitiedostot. Tiedostoja ei saa poistaa korteilta missään vaiheessa.
 • Varmista, että kopioit kaikki 36 tiedostoa omalta aineistonkeruuviikonlopultasi tietokoneesi työpöydällä olevaan AudioMoth –kansioon. 
 • Ota muistikortti lukijasta ja laita se takaisin AudioMoth -laitteeseen. On tärkeää, että muistikortti tulee oikeinpäin laitteeseen (katso alla oleva kuva)

 • Tee AudioMoth –kansiossa olevista 36 tiedostosta zip-tiedosto seuraavasti: 
  • Klikkaa hiiren oikeaa painiketta kansion päällä.
  • Valitse Lähetä kohteeseen (Send to) ja valitse Pakattu kansio (Compressed zip folder
  • Samaan sijaintiin luodaan nyt uusi pakattu (zip) kansio ”AudioMoth” (nimi on sama)
  • Nimeä seuraavaksi pakattuAudioMoth” -kansio uudelleen käyttäen muotoa: 

                    Laitteen_numero_X_viikonlopun_numero    Esim. Laite_04_vkl1

Laitteen numeron löydät laitepaketista, laitteen etupuolelta ja muistikortista. Viikonloppujen numerointi löytyy kohdan 4 listasta.

Tiedostojen lähetys

Kirjaudu aiemmin (toukokuussa) luomillasi tunnuksilla omalla tietokoneellasi Laji.fi -sivustolle ja mene Lepakkolomakkeelle.

1. Lähetä edellisessä kohdassa zippaamasi (ja uudelleen nimeämäsi) kansio lomakkeen alussa olevaa Funet filesender -linkkiä käyttäen.

Lue ensin lomakkeen ohjeet. Löydät Filesender -linkin lomakkeen ensimmäiseltä sivulta, ohjeiden keskivaiheilta:

Klikkaa linkkiä. Raahaa zipattu kansio Funet Filesender -ikkunaan kohtaan, jossa lukee drag & drop your files here. Vaihda sen jälkeen kohtaan Expiry date kalenterista päivämäärä, joka on kahden viikon päässä tiedoston lähetyspäivämäärästä. Muut kohdat jätetään tyhjäksi. Käyttöehdot pitää hyväksyä ennen kuin tiedoston pystyy lähettämään. Käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen Send -painike tulee aktiiviseksi, ja sitä painamalla tiedoston lähetys alkaa. Tiedostojen lähetyksessä kestää jonkin aikaa (noin tunti).

 2. Anna lomakkeella detektorin sijaintipaikan tiedot. 

Tiedot lähetetään joka viikonloppu (myös siinä tapauksessa, jos äänitiedostojen lähetys ei onnistunut Filesenderillä).

Aloita klikkaamalla sivun vasemmasta reunasta Kirjaa tietoja.

 Viikonloppu 1. (ryhmän ensimmäinen tallennuskerta, tehdään vain kerran) 

 • Klikkaa painiketta: Luo uusi lepakkotutkimuspaikka 
 • Merkitse äänidetektorin sijaintipaikka kartalle (voit zoomata karttaa). Klikkaa ensin karttapistetyökalua (merkitty punaisella ympyrällä) ja sitten klikkaa sitten piste kartalle. Voit halutessasi vaihtaa karttatyyppiä kartan päällä vasemmassa yläreunassa olevasta painikkeesta (sinisen nuolen kohdalta). 

 • Anna paikalle nimi, jonka koko ryhmä tuntee. Detektorin sijaintipaikka haetaan tämän jälkeen aina tällä nimellä. 
 • Kunta  
 • Oppilaitoksen nimi 
 • Elinympäristötyyppi (valitse alasvetovalikosta)

 Viikonloput 1-9

 • Etsi listasta oman pienryhmäsi äänitallennin (voit lajitella listaa kunnan avulla) 
 • Muista täyttää molempien öiden tiedot. Tiedot tulevat erikseen.
 • Klikkaa omaa äänitallentimen paikkaa ja valitse “Kirjaa uusi havaintoyö” 
 • Kirjoita pyydetyt tiedot ensimmäisen yön (pe-la) ajalta ja liitä valokuvat (lomakkeelta löydät ohjeet näihin) 
 • Valitse uudellen: ”kirjaa uusi havaintoyö” ja anna la-su välisen yön sää- ym. tiedot.

3. Pakkaa lopuksi kaikki tarvikkeet laitepakettiin ja anna paketti seuraavaksi vuorossa olevalle pienryhmänne jäsenelle.

9. MUISTIKORTTI A:N PALAUTUS LUONNONTIETEELLISEEN KESKUSMUSEOON

Neljännen viikonlopun (12.-14.7.) jälkeen muistikortti A (valmiina laitteessa) lähetetään Luonnontieteelliseen keskusmuseoon laitteen mukana tulleessa kirjekuoressa. Ääniaineistonkeruuvuorossa oleva oppilas täyttää kirjekuoren sisällä olevan palautuslomakkeen ja laittaa muistikortti A:n palautuskuoressa valmiina olevaan adapteriin. Adapterin suojaksi tarvitaan pahvinpalanen (tai vahva kartonki), joka taitetaan ja jonka väliin adapteri laitetaan kuoreen (suojaa muistikorttia postissa matkan aikana). Pahvinpalan päihin kannattaa laittaa teippiä. Tämän jälkeen pahvinpalan väliin pakattu adapteri (+muistikortti) lähetetään palautuskuoressa Luonnontieteelliseen keskusmuseoon. Samalla aineistonkeruuvuorossa oleva  oppilas vaihtaa AudioMoth –laitteeseen muistikortti B:n (mukana laitepaketissa). Muistutamme kortin vaihdosta ja postituksesta projektin Instagram-tilin kautta. 

10. MAHDOLLISET LISÄKYMYKSET JA KESKEN LOPPUNEET MATERIAALIT

Jos tarvitset aineistonkeruussa lisäohjeita tai teidän ryhmältä loppuu tutkimusmateriaalit (esim. muovipussit tai nippusiteet) kesken aineistonkeruujakson, ottakaa meihin projektin tutkijoihin yhteyttä Instagram-tilin kautta:

https://www.instagram.com/lukiolaisetlepakkotutkijoina/

tai sähköpostitse: piia.lundberg(at)helsinki.fi

11. LAITEPAKETIN PALAUTUS LUONNONTIETEELLISEEN KESKUSMUSEOON SYYSKUUN LOPUSSA 2019

Aineistonkeruu päättyy 22.09. Kerätkää tämän jälkeen kaikki ryhmällenne toimitetut laitepaketit yhteen ja palauttakaa ne sisältöineen Luonnontieteelliseen keskusmuseoon. Palautukseen voi käyttää samaa pahvilaatikkoa, jossa postitimme laitepaketit ryhmällenne, ja palautuksen voi tehdä joko postin tai matkahuollon kautta asiakaspalautuksena: 

POSTIN kautta:
Asiakaspalautus
Sopimus 127167
Laskutustunnus 606422
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 Helsingin yliopisto 

MATKAHUOLLON kautta:
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
Asiakasnumero 09401462
00014 Helsingin yliopisto