Etsi lepakoita aineistostasi!

  1. Asenna tietokoneellesi Audacity-ohjelma osoitteesta: www.audacityteam.org. Ohjelma on maksuton.

2.  Varmista, että sinulla on tietokoneellasi tiedostot Audiomoth-laitteelta pakkaamattomina. Avaa joku näistä tiedostoista tarkasteltavaksi Audacity -ohjelmassa: File – Open… -> tiedostosi

  1. Tiedostosi ilmestyy waveformina näytölle. Lepakoiden ääniä tarkastellaksemme haluamme kuitenkin tarkastella tiedostoa spektrogrammina. Klikkaa tiedostonimen vieressä olevaa nuolta ja valitse valikosta ”Spectrogram”. Klikkaa uudelleen nuolta ja valitse tällä kertaa “Spectrogram settings”.

  1. Aseta Min Frequency (HZ) 20000, Max Frequency 80000 ja Window size 1024 – default. Paina OK.

  1. Vedä sprektrogrammi auki.

  1. Etsi “suttua” 30 – 60 KHz väliltä (kuvassa merkitty punaisilla ympyröillä).

  1. Zoomaa kuvaa nuolen 1. osoittamasta painikkeesta. Kelaa tiedostoa eteenpäin nuolen 2. osoittamasta palkista.

  1. Pohjanlepakko. Ääni päätyy n. 30 KHz:iin. Zoomatessa näkyy hieman käyrä, “banaaninmuotoinen” ääni spektrogrammilla.

  1. Pikkulepakko: samankaltainen ”banaani” kuin pohjanlepakolla, mutta ääni päätyy n. 38-40 KHz:n taajudelle. Itse kaikuluotausäänen perässä näkyy kaiku (laatikossa), jonka perusteella lepakko muodostaa kuvan ympäristöstään.

  1. Siippalaji. Lähes pystysuora ääni spektrogammilla, jossa äänenvoimakkuus on kovimmillaan 40-50 Kh:n alueella. Laaja ääni, joka saattaa alkaa 90 KHz:sta ja päättyä alle 30 KHz:iin. Siippoja on hankalaa erottaa lajilleen ilman harjaantumista ja mm. pulssivälien mittausta. Näistä lisää myöhemmässä postauksessa. Tässä esimerkissä on vesisiippa.

  1. Voit myös kuunnella lepakoiden ääniä hidastamalla niitä. 1. Siirrä kursoria äänien kohdalle. Kursori lähte heti liikkeelle, mutta paina välilyöntiä (space) näppäimistölläsi, jotta se pysähtyy. 2. Vedä sinistä Playback speed- palloa vasemmalle, kunnes se näyttää 0.9-0.11. Ääni hidastuu nyt noin kymmenesosaan oikeasta nopeudesta, laskien samalla lepakoiden kaikuluotausäänien taajuutta kymmenesosaan alkuperäisestä. Täten pikkulepakon ääni (40 KHz) laskee 4 Khz:iin, ja meidän kuuloalueelle.