Lisää soveltamista

Afrikka harjoittelukenttänä Kolmannella kurssikerralla tutustuimme tietokantojen käyttöön ja niiden yhdistämiseen eri tavoin. Saimme aineistoksi Afrikan kartan, taulukon Afrikan väestö- ja internetin käyttäjätideoista, sekä karttatasot timanttikaivos, öljykenttä ja konfliktisijainneista.  Yhdistämällä näitä aineistoja pystyttiin tarkastelemaan eri ilmiöiden, kuten timanttikaivosten ja konfliktien alueellista korrelaatiota. Ensimmäiseksi yksinkertaistimme tietokantaa yhdistämällä alueita niitä yhdistävän valtion nimen perusteella. Tämän jälkeen pystyimme lisäämään … Jatka artikkelin Lisää soveltamista lukemista