Puhtaamman Itämeren ruokavalio (Diet for a Clean Baltic)


BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society), Itämeren valuma-alueen ekologisen kierrättävän maatalouden hanke, edistää kaikissa Itämeren valuma-alueen maissa ajatusta ravinteiden kierrätyksestä ruokajärjestelmässä.

BERAS-hanke on kehittänyt tavoitteidensa julkituomiseksi Puhtaamman Itämeren ruokavalion. Ruokavalion ateriat koostetaan raaka-aineista, joiden viljelyssä ravinteiden kierrätys toteutuu mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on, että niin kotitaloudet kuin ravintolat, suurkeittiöt ja catering-yhtiöt voisivat valita mahdollisuuden toimia ympäristön kannalta vastuullisesti ruoan ja sen raaka-aineiden valinnoissa. BERAS-hanke haluaa tuoda Itämeren suojelun osaksi yhteiskunnan toimintaa.

Puhtaamman Itämeren ruokavalio on paitsi ravinnekierrätystä, usein myös luomua. Tämä siksi, että luomutuotannossa perusajatus on ravinteiden kierrätys. EU:n luomumaatalouden säädökset eivät ole pyrkineet edistämään paikallisten ruokaketjujen syntyä, orgaanisen aineen kierrätystä kasvi- ja eläintilojen välillä tai tuotannon sekä kulutuksen välillä, minkä seurauksena nämä tuotanto-ominaisuudet eivät ole kehittyneet haluttuun suuntaan (Kahiluoto ym., 2005). Luomu on kuitenkin useimmilla ekotehokkuuden mittareilla tutkitusti ympäristöystävällisempi tuotantotapa kuin ns. tavanomainen tuotanto. Loimaalla sijaitseva Suomen BIC-keskus (BERAS Implementation Center) Heikkilän luomutilalla ja Sarka-museossa toimii kierrättävän ERA-viljelyn (Ecological Recycling Agriculture) ja ”Sustainable food society”-konseptin esittelypaikkana, joka antaa kävijöille hyvän esimerkin kestävän kehityksen mukaisesta maataloudesta ja ravinnontuotannosta.

Ravinteiden kierrätys ei kuitenkaan edellytä luomutuotantotapaa eikä luomusertifiointia. Eräänä ongelmana kierrätyksen esteelle voidaan nähdä Suomen maatalouden rakenne, jossa kasvinviljely- ja kotieläintilat ovat eriytyneet omiksi tuotantosuunnikseen ja muodostaneet alueellisesti omat keskittymänsä eri osiin Suomea. Tutkimuksen mukaan korkean kierrätysasteen avulla, integroimalla kotieläin- ja kasvinviljelytiloja sekä typensitojakasvien käytöllä voidaan maatalouden ravinneylijäämän määrää vähentää verrattuna tuotantomalliin, jossa eläin- ja kasvi -tuotantomallit ovat rakenteellisesti erotettuina (Kahiluoto ym., 2005).

ERA-viljelyn ravinnekierrätysmalli voisi edustaa uudenlaista ajatusta osana maataloustukipoliittisia toimia. Suomen BERAS-hanke painottaa maatalouden lisäksi kalastusta: Itämeren rannikkovesistä ja sisävesistämme on nostettavissa maukasta kalaa ja siten ravinteita takaisin ruokajärjestelmän kiertoon. Miksi toisimme seitiä jos voimme hyödyntää paikallisia kalakantojamme?

BERAS-hankkeessa Puhtaamman Itämeren ruoan kriteerit ovat seuraavat:

  • Hyvää, nautittavaa ja terveellistä ruokaa
  • Lähiluomuruokaa, erityisesti jos mahdollista ERA-luomua
  • Paikallista ruokaa
  • Kausiruokaa
  • Tasapainoisia aterioita – enemmän vihanneksia ja täysjyväviljaa, vähemmän lihaa
  •  Vähemmän ruoan hävikkiä

Ravintola Juuri Helsingissä pyrkii noudattamaan näitä periaatteita omassa toiminnassaan ja siten edistämään kestävää ruokakulttuuria.