Viikin biokemian opetus

pipetointikurssilla.jpg 

Tällä sivulle on koottu Viikin kampuksen tiedekuntien antama biokemian opetus. Opiskelijalla on oikeus osallistua ao. opetukseen riippumatta siitä missä tiedekunnassa on kirjoilla. Luentokursseille on vapaa osallistumisoikeus (poikkeuksena osa farmasian kursseista ¤, joille vaaditaan Farmasian sivuaineopinto-oikeus). Työkurssien osalta sovelletaan vuotuisia kiintiöitä ja niille voivat muiden tiedekuntien opiskelijat osallistua resurssien salliessa ja edeltävien opintojen vaatimusten täyttyessä. Työkurssien osalta kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opetuksesta vastaavaan henkilöön. Tarkemmat tiedot opetuksesta löydät WebOodista kurssin nimellä tai tunnistenumerolla sekä tiedekuntien ja laitosten omilta sivuilta (linkit alla). Opinnot hyväksytään ja kirjataan osaksi tutkintoa kunkin opiskelijan omassa tiedekunnassa tai omalla laitoksella.

  

  BIOKEMIAN OPINNOT  
                                      
     
  KANDIDAATTIOPINNOT  
                                   
                            
     
Syyslukukausi  
                              
Luennot    
529001 Biotieteiden perusteet I, 5 op (BIOTDK)
529001 Biovetenskapernas grunder I, 5 sp (BIOTDK)
590203 Biotieteiden perusteet  farmasiassa, 4 op ¤ (FTDK)
51072 * Biomolekyylit, 5 op (BIOTDK)
850007 * Biokemia II, 5 op (MMTDK)
51079 Biokemia tutuksi, 1 op (BIOTDK)
510012/ 850008 Molekulaarinen solubiologia, 5 op (BIO-/MMTDK)
51080 Molekulaarinen biofysiikka, 3 op (BIOTDK)
51036 Biokemiallinen koetekniikka, 4 op (BIOTDK)
90183 Solun aineenvaihdunta, 6/5 op  # (ELTDK)
     
Työkurssit    
85074 Biokemia I harjoitustyöt, 5 op (MMTDK)
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op (BIOTDK)
51056 Biokemian perustyöt A, 9 op (BIOTDK)
                                    
  Kevätlukukausi  
                                     
Luennot    
510014 Tilastotiedettä biokemisteille, 3 op (BIOTDK)
850006 * Biokemia I, 5 op (MMTDK)
510011 * Entsyymit ja aineenvaihdunta, 5 op (BIOTDK)
850011 Geenitekniikan perusteet, 2 op (MMTDK)
51036 Biokemiallinen koetekniikka, 4 op (BIOTDK)
90188 Solu- ja molekyylibiologia, 4.5/4 op # (ELTDK)
     
Työkurssit    
850012 Geenitekniikan harjoitustyöt, 3 op (MMTDK)
85074 Biokemia I harjoitustyöt, 5 op (MMTDK)
85069 Biokemia II harjoitustyöt, 5 op (II) (MMTDK)
51056 Biokemian perustyöt A, 9 op (BIOTDK)
51057 Biokemian perustyöt B, 9 op (BIOTDK) 
                                          
  MAISTERI/LISENSIAATTIOPINNOT  
     
                               
  Syyslukukausi  
                         
Luennot    
51083 Receptors and Signals, 3 ects ** (BIOTDK)
51078/ 590128 Myrkytys- ja huumausaineanalytiikan kurssi, 2 op (BIO-/FTDK §)
92001 Molecular Neurobiology, 3 ects ** (BIOTDK)
51212 Kliininen biokemia, 4 op (BIOTDK)
510023 Origin of Biodiversity, 3 ects ** (BIOTDK)
510010 Principles of Business, 4 ects ** (BIOTDK)
590219 Bio-orgaaninen kemia, 3 op (FTDK)
590218 Analytiikan perusteet, 4 op ¤ (FTDK)
     
Työkurssit    
51031 Biokemian tutkimusprojektit, 24 op (BIOTDK)
510018 Kliinisen biokemian laboratoriokurssi, 3 op (BIOTDK)
510016 Kalvoproteiinien puhdistus ja kiteytys, 2 op (BIOTDK)
510021 Cell Fractionation and EM, 5 ects ** (BIOTDK)
51082 Bioinformatics in functional  genomics, 3 ects** (BIOTDK)
590134 Bioanalytiikka, 5 op ¤ (FTDK)
                                     
  Kevätlukukausi  
                                  
Luennot    
529008 Protein NMR Spectroscopy, 3 ects ** (BIOTDK)
51114 Membrane Biochemistry, 3 ects ** (BIOTDK)
51049 Molekulaarinen immunologia, 2 op (BIOTDK)
510017 Fysiologinen biokemia, 3 op (BIOTDK)
51067 Proteiinien rakenne ja toiminta, 3 op (BIOTDK)
51070 Advanced Molecular Biology, 4 ects ** (BIOTDK)
51044 BioBusiness Lecture Course, 3 ects ** (BIOTDK)
510040 Business Planning course, 4 ects ** (BIOTDK)
590284 Biomateriaalit farmaseuttisissa ja  
  lääketieteellisissä sovelluksissa, 3 op (FTDK)
590239 Biologiset lääkevalmisteet, 4 op (FTDK)
590243 Kromatografiamenetelmien optimointi, 3 op ¤ (FTDK)
590179 Massaspektrometria, 3 op (FTDK)
590085 Lääkeainemetabolia, 3 op ¤ (FTDK)
                            
Työkurssit    
51031 Biokemian tutkimusprojektit, 24 op (BIOTDK)
51046 Proteiinitutkimuksen menetelmiä, 5 op (BIOTDK)
510016 Kalvoproteiinien puhdistus ja kiteytys, 2 op (BIOTDK)
51118 Immunokemiallinen koetekniikka, 5 op (BIOTDK)
51125 Molekyylibiologian menetelmät, 5 op (BIOTDK)
51123 Solubiologian tekniikkakurssi, 5 op (BIOTDK)
590240 Lääkeanalytiikan harjoitustyöt, 4 op ¤ (FTDK)
     

* Luennot 51072 ja 850006 sekä 850007 ja 510011 vastaavat toisiaan
** opetus englanniksi
(II)  kurssi järjestetään parittomina vuosina
¤ Kurssille osallistuminen edellyttää sivuaineopinto-oikeutta, joka on haettavissa Farmasian tiedekunnan valintalautakunnalta (ks. ohjeet), § vain farmasian opiskelijoille
# kurssin luento-osuus on avoin kaikille, harjoitustyöt resurssien salliessa

Linkit biokemian opetusta antaville laitoksille:

Biotieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Biokemian osasto: http://www.helsinki.fi/biosci/biochem/index.htm

Biotieteellisen tiedekunnan ruotsinkielinen opetus:
http://www.helsinki.fi/biosci/svenska/studier/index.htm

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Kemian ja biokemian osasto: http://www.mm.helsinki.fi/MMKEM/KEMBI/index.htm

Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Peruselänlääketieteen laitos, Biokemia: http://www.vetmed.helsinki.fi/pell/biokemia/biokemia.htm

Farmasian tiedekunnan oppiaineet: http://www.helsinki.fi/farmasia/opiskelu/opiskelijaksi/oppiaineet.htm

Tiedekuntien järjestämän biokemian opetuksen lisäksi Biotekniikan Instituutti ja kampuksella toimivat tutkijakoulut järjestävät vuosittain eriaiheisia intensiivikursseja.

© 2019 A MarketPress.com Theme