Viikin kampuksen tiedekuntien opiskeluoikeudet

viikkitalvi.jpg

Tälle sivulle on kerätty ohjeita opiskelusta yli tiedekuntarajojen. 

Biotieteellinen tiedekunta:

Biotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelman (HEBIOT) tai sen erillisen maisteriohjelman (MBIOT) pääaineopiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus. Helsingin Yliopiston muiden tiedekuntien tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa yksittäisiä luentokursseja vapaasti. Muita yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa opetusresurssien puitteissa ja kyseisen opintojakson vastuuhenkilön suostumuksella.

Lisätietoa Biotieteelisen tiedekunnan opiskeluoikeuksista opinto-oppaassa ja osoitteessa  http://www.helsinki.fi/bio/opiskelu/opinto_oikeudet.html.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta:

Helsingin Yliopiston muiden tiedekuntien tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa omaa tutkintoaan varten maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoja tiedekunnan opetusmahdollisuuksien rajoissa ja sen tarkoituksenmukaiseksi katsomassa mitassa. Opinnot voi aloittaa sen jälkeen kun on sopinut asiasta oppiaineesta vastaavan tai professorin kanssa.

Lisätietoa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinto-oikeuksista tiedekunnan opinto-oppaasta  http://www.mm.helsinki.fi/opiskelu/perustutkinnot/opinto-oppaat.html.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta:

Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat hakea sivuaine- ja erillisten opintojen opiskeluoikeutta eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa syyslukukaudella järjestettäviin opintoihin 30.4 mennessä ja kevätlukukaudella järjestettäviin opintoihin 31.10 mennessä. Opinto-oikeuden myöntää opiskelijavalintatoimikunta. Lisätietoja valintakriteereistä ja hakemisesta tiedekunnan opinto-oppaassa ja osoitteessa: http://www.vetmed.helsinki.fi/opiskelu/.

Farmasian tiedekunta:

Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat opiskella farmasian opihntoja rajoitetusti. Farmasian tiedekunnan opinnot on jaettu kolmeen kategoriaan sivuaineopinto-oikeuksien mukaan:

1.) opintoihin joille on vapaa sivuaineopinto-oikeus
2.) opintoihin joille täytyy hakea sivuaineopinto-oikeus
3.) opintoihin joille ei myönnetä sivuaineopinto-oikeutta 

Lisätietoja  Farmasian tiedekunnan sivuaineopinnoista ja sivuaineopinto-oikeuden hakemisesta, hakuajoista ja hakulomake:
http://www.helsinki.fi/farmasia/opiskelu/opiskelijaksi/sivuaineet.htm

© 2019 A MarketPress.com Theme