Viikin biokemian RaKe-hanke

koeputket-500x75.jpg

Viikin kampuksella biokemian opetusta antavat kaikki kampuksen tiedekunnat: biotieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen sekä farmasian tiedekunta. Viikin biokemian RaKe-hanke on näiden tiedekuntien yhteinen biokemian opetuksen rakenteellisen kehittämisen hanke, jonka tarkoituksena on biokemian opetuksen voimavarojen yhdistäminen, opetuksen sisällöllinen yhtenäistäminen ja siten tarjolla olevan opetuksen monipuolistaminen ja laadun parantaminen.

Biokemian RaKe kuuluu Helsingin Yliopiston rakenteellisen kehittämisen osahankkeisiin, jotka puolestaan kuuluvat valtakunnalliseen Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen ohjelmaan. Hankkeiden rahoittajana toimii Opetusministeriö. 

                                                                     

Biokemian Rake-hankkeen tavoitteet ja käynnissä olevat osaprojektit:

  • Biokemian opetusyhteistyön lisääminen tiedekuntien välillä (tiedotus, yhteinen kurssitarjonta)
  • Opetuksen laadun parantaminen keskittämällä resursseja (päällekkäisyyksien karsiminen -> yhdistetyt kurssit, opintojen vastaavuuksien määrittäminen, asiantuntijaopettajien kierrättäminen)
  • Kurssitarjonnan parantaminen lisäämällä yhteisiä kaikille avoimia kursseja (ks.Viikin biokemian opetus sekä  Viikin kampuksen tiedekuntien opiskeluoikeudet) ja monipuolistamalla kurssitarjontaa (ks. uusi Proteiinianalytiikan kurssi 2009).
  • Opetuksesta tiedottamisen tehostaminen (mm. nämä sivut)

© 2019 A MarketPress.com Theme