Yhteystiedot

pumpetit.jpg

Tiedekuntien vastuuhenkilöt ja opinto-ohjaajat:

Biotieteellinen tiedekunta:

Prof. Carl Gahmberg
Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Biokemian osasto
Puhelin: +358-9-191 59028
E-mail: carl.gahmberg-at-helsinki.fi

Opinto-ohjaaja Pirjo Nikula-Ijäs
puh: +358-9-191 59050
E-mail: biokemia-opintoneuvoja-at-helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta:

Prof. (mvs) Marko Virta
Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Kemian ja biokemian osasto           
Puhelin: +358-9-191 57586
E-mail: marko.virta-at-helsinki.fi

Yliopistonlehtori Kristiina Mäkinen
Puhelin: +358-9-191 58411
E-mail: kristiina.makinen-at-helsinki.fi

Eläinlääketieteellinen tiedekunta:

Prof. Jyrki Kukkonen
Peruseläinlääketieteen laitos, Biokemia
Puhelin: +358-9-191 57024
E-mail: jyrki.kukkonen-at-helsinki.fi

Opintoasiainsihteeri Anu Aunela
puhelin: +358-9-191 57157
E-mail: anu.aunela@helsinki.fi

Farmasian tiedekunta:

Yliopistonlehtori Yvonne Holm
Farmaseuttisen biologian osasto
Puhelin: +358-9-191 59166
E-mail: yvonne.holm-at-helsinki.fi

Opinto-ohjaaja Minka Zotow
E-mail: farmasia-info-at-helsinki.fi

© 2019 A MarketPress.com Theme