Ajankohtaista

513x116_keltaiset_kukatTapahtumia 2015-2017:

Väitös:
Saloranta, S. (2017). Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän
kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen
vuosiluokkien 1–6 kouluissa.

Väitokseen liittyviä tiedotteita:
Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kas­va­tus on pe­rus­kou­lus­sa sa­tun­nais­ta
Kestävä kehitys hiipii kouluihin, muttei näy lasten käytöksessä

Yheiskunnallinen vaikuttaminen:
Suomen lasten metsäretkipäivä
Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään ensimmäistä kertaa tiistaina 12.4.2016. Metsäretkipäivän tarkoituksena on kannustaa kaikkia aikuisia, niin perheitä, lasten kanssa työskenteleviä kuin muitakin metsäretkistä kiinnostuneita tahoja viemään lapsia metsäretkelle. Metsäretkipäivä muistuttaa metsissä liikkumisen tärkeydestä ja on kunnianosoitus suomalaiselle metsäluonnolle. Suomen lasten metsäretkipäivän suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Tapahtumaa organisoi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen biologian didaktiikan tutkimusryhmä ja luokanopettajaopiskelijat.
Lisätietoja: arja.kaasinen(at)helsinki.fi
Facebook-sivusto
Facebook-ryhmä

LumaLähetit kouluilla

TUTKIMUS
Esitelmät konferensseissa:
Kasvatustieteen päivät 2015
Ainedidaktinen symposiumi 2016
Ainedidaktinen symposiumi 2017
ISSE 2016 (International Symposium on STEM Education 2016, Finland)

NOFA 2015 (Nordisk fagdidaktisk konferens)
ESERA 2015 (European Science Education Research Association, Helsinki, Finland)
ERIDOB 2016 (European Researchers in Didactics of Biology, Karlstad, Sweden)
ESERA 2017 (European Science Education Research Association, Dublin, Irland)
NARST 2017 (National Association for Research in Science Teaching, San Antonio, Texas, USA)
NFSUN 2017  (Nordiskt Forskarsymposium om Undervisning i Naturvetenskap, Trondheim, Norway)

Muut esitelmät:
Valtakunnalliset LUMA – päivät 2016

Tulevia konferensseja:
ERIDOB 2018

Meneillään olevia kehittämistutkimuksia:
Ihan pihalla! – oppilaat ympäristön tutkijoina. Arviointi. 2017-2018

Oppiva yhteisö – opiskelijalähtöinen kestävän kehityksen kurssi lukio-opetukseen. 2017-2018.

Suomen lasten metsäretkipäivä

Koulutuksesta kouluun LUMA SUOMI kehittämishanke 2015-2019

LumaLähetit – opetuksen tutkimus ja kehittämishanke kouluille,  kevät ja syksy  2016

Ajankohtaisia julkaisuja opetuksen kehittämiseen:

Teoksessa: Juuti, K. (2016 )(toim.). Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus:
Uitto, A. (2016).
– Biologia – elämän tiede.
– Tutkimuksellinen lähestymistapa ympäristöopin opetuksessa.

Kaasinen, A. (2016)
– Kasvien kerääminen – perinteisen opetusmenetelmän uusi tuleminen.
– Maasto-opetus luonnon monimuotoisuuden arvostamisen lähtökohtana.
– Rakkauden opettelua ja kehotunnekasvatusta – seksuaalikasvatus alakoulussa.
– Tekemällä oppii – laboratoriotyöskentely ympäristöopin opetusmenetelmänä.

Ajankohtaisia tutkimusjulkaisuja:

Uitto, A. & Saloranta, S. (2017). Subject Teachers as Educators for Sustainability: A Survey Study. Subject Teachers as Educators for Sustainability: A Survey Study, Education Sciences,7,8, 1-19

Hahl, K., Juuti, K., Lampiselkä, J., Uitto, A., & Lavonen, J. (Eds.) (2017). Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research: Selected Papers from the ESERA 2015 Conference. Contributions from Science Education Research 3. Springer International Publishing AG.

Uitto, A., Boeve-de Pauw, J. & Saloranta, S. (2015).  Participatory school experiences as facilitators for adolescents’ ecological behavior.Journal of Environmental Psychology, 43, 55–65. A1

Aivelo, T. & Uitto, A. (2016). Digital gaming for evolutionary biology learning: The case study of parasite race, an augmented reality location-based game. LUMAT: Research and Practice in Math, Science and Technology Education ,4(1),1-25.

Aivelo, T.  & Uitto, A. (2015).  Genetic determinism in the Finnish upper secondary school biology textbooks. NorDina : Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktik, 11 (2), 139-152. A1.

LO koulutus:

Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Kesler, M. (2016). Developing a Collaborative Model in Teacher Education – An Overview of a Teacher Professional Development Project. LUMAT: Research and Practice in Math, Science and Technology Education, 4(2), 67-86.