Jatkokoulutus

Biologian didaktiikassa voi suorittaa aineopinnot, syventävät opinnot sekä jatko-opinnot tohtorintutkintoon asti.

Mukaan voidaan ottaa biologian didaktiikasta ja kestävän kehityksen kasvatuksesta kiinnostuneita opiskelijoita, jotka suorittavat kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opintoja luokanopettajan tai aineenopettajan koulutukseessa, tai biologian opintoja biotietellisessä tiedekunnassa.

Tohtorikoulutettavat:

FM Merike Kesler, SEDUCE
M.S. Emeka Nwoke, SEDUCE
FM Anttoni Kervinen, SEDUCE
FM Justus Mutanen, SEDECE

Kasvatustieteen, erityisesti ainedidaktiikan erilliset syventävät opinnot:
Kaksitoista opiskelijaa on suorittanut taikka suorittamassa opintoihin kuuluvaa tutkielmaa

Tutkimusryhmässä ohjattuja väitöskirjoja:

Kaasinen, A. (2009).Kasvilajien tunnistaminen, oppiminen ja opettaminen yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta. Tutkimuksia, 306. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos. 422 s.

Salonen, A. (2010). Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena.  Tutkimuksia, 318.  Helsinki: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. 299 s.

Kalu, E. O. (2015).Towards bettering HIV/AIDS understandings : A phenomenographic-comparison of the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria. Helsinki: Department of teacher education. Research Report, 370. 336 s.

Siirilä, J. (2016). Tulkintoja kestävän kehityksen käsitteestä YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teemavuosikymmenen 2005-2014 yhteydessä. Tutkimuksia 378. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos. 226 s.

Saloranta, S. (2017). Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, 14. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. 284 s.

Tutkimusryhmässä ohjattuja lisensiaattitöitä:

Salo, K. (2016). Learning by gardening – nuorisojärjestön aktivoima koulun puutarhatoiminta. Tapaus Vihdin malli. Helsinki: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Tutkimusryhmässä ohjattuja kandidaatin tutkielmia ja pro graduja:
Tutkimusryhmässä on viime vuosina ohjattu kymmeniä pro graduja, mukaanlukien ainedidaktiset syventävien opintojen tutkielmat (sivugradut)

Yhteydenotot: anna.uitto [at] helsinki.fi