Uusia preparointitöitä: lieron ja torakan preparointi

BioPopin kokeellisten töiden valikoimassa on nyt myös kaksi uutta työtä, joissa perehdytään selkärangattomien eläinten anatomiaan. Preparointeja voi tulla tekemään BioPopiin Helsingin yliopiston Viikin kampukselle, tai toteuttaa omassa koulussa mahdollisuuksien mukaan. Työohjeet ovat myös muokattavissa omia lisäyksiä varten!

Lieron preparointityön on suunnitellut Iiris Lukkarinen Matoseuranta-hankkeen yhteydessä. Lisää tietoa hankkeesta löydät osoitteesta http://matoseuranta.it.helsinki.fi/fi.

Torakan preparointityö muokattavassa .docx-muodossa.

Torakan preparointityö tulostettavassa .pdf-muodossa.

Lieron preparointityö muokattavassa .docx-muodossa.

Lieron preparointityö tulostettavassa .pdf-muodossa.

BioPop kuuluu nyt Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskukseen

Helsingin yliopistoon on avattu 14.2.2017 uusi LumA-tiedekasvatuskeskus, ja myös BioPop on osa uutta tiedekasvatuskeskusta.

Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskus tukee ja edistää monialaista tiedekasvatusta, eri oppiaineiden opettamista ja oppimista kaikilla asteilla. Lisäksi tiedekasvastuskeskuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten tieteellistä harrastuneisuutta tutkimustietoon perustuen. LumA-tiedekasvatuskeskus kuuluu kansalliseen LUMA-keskus Suomi -verkostoon.

BioPop on Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskuksessa toimiva ”tiedeluokka”, jonka tehtävänä on edistää biologian tiedekasvatusta. Siihen liittyen BioPop järjestää mm. mahdollisuuden tulla tekemään kokeellisia töitä yliopistolle, tutustua tutkimuslaboratorioihin tai käydä maastoretkellä.

LumA-tiedekasvatuskeskuksen uudet kotisivut löytyvät osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus. BioPopin toiminnasta löytyy lisää tietoa täältä.