Koululaisen sammalopas

Sivustoilla voit tutustua eri kasvupaikkojen sammaliin kasvupaikat -otsikon alla. Pääset katsomaan kolmea (3) metsätyyppiä ja viittä (5) suotyyppiä. Kaikkiaan sivustoilla on esiteltyinä 29 eri sammallajia.

Tietoa sammalista –otsikon alla voit perehtyä siihen mitä sammalet ovat, missä niitä esiintyy ja miten sammalet lisääntyvät.

Tunnista sammal –otsikkoa klikkaamalla pääset itse määrittämään sammalnäytettäsi ja vastaamalla kysymyksiin saat nimettyä sammalen.

Sivut on tuotettu Societas pro Fauna et Flora Fennica – rahaston tuella. Asiantuntijoina hankkeessa ovat toimineet Sanna Huttunen, Jouko Rikkinen, Viivi Virtanen ja Sanna Laaka-Lindberg. Internet-sivustojen toteutuksessa suurena apuna ovat olleet Kira Maisniemi, Iiris Lukkarinen ja Justus Mutanen.

Mukavia hetkiä sammalten seurassa,

Maiju Kyyhkynen