Kasvupaikat

Näillä sammalsivustoilla esitellään sekä metsässä että suolla kasvavia sammalia.

Esiteltyjä metsätyyppejä ovat kuiva ja tuore kangasmetsä sekä lehtometsä. Suotyypeistä sivustoilla esitellään korpi ja räme sekä neva, letto ja lähteikkö. Eri kasvupaikoista löytyy jokaisesta lyhyt kuvaus. Suurennuslasia klikkaamalla pääset tutustumaan kunkin kasvupaikan sammallajistoon.

Kuten tulet huomaamaan sammallajisto vaihtelee jonkin verran kasvupaikan mukaan. Kun lajisto tunnetaan, on mahdollista sanoa, minkälainen kasvupaikka on kyseessä ja miten rehevä tai ravinteikas kasvualusta on.

Valitse, minkä kasvupaikan sammalia haluat tarkastella:

Metsät (3 kpl)

 

 

 

 

 

 

 

Metsissä pintamaa on humusta eli kangasturvetta tai multaa. Turpeen paksuus on alle 30 cm.

Suot (5 kpl)

 

 

 

 

 

 

 

 

Suon maalaji on turvetta ja sitä on ainakin 30 cm paksuudelta. Turve muodostuu osittain maatuneista kasvinosista ja se koostuu soilla useimmiten rahkasammalista.

Puustoiset suot:

Avosuot ja sekatyypit:

Tallenna