Korpi

 

 

 

 

 

 

 

Korpi on kuusivaltainen, puustoinen suotyyppi. Lajistoltaan se muistuttaa paljon tuoretta kangasmetsää, mutta sen maalaji ei ole humusta, vaan ohutta, alle metrin paksuista turvetta. Kasvien juuret yltävät tavallisesti turpeen läpi kivennäismaahan. Turve pidättää hyvin kosteutta ja tarjoaa kostean kasvualustan kasveille. Korven sammallajisto eroaa jonkin verran tuoreen kangasmetsän lajistosta ja etenkin märimmissä korvissa rahkasammalet voivat hallilta pohjakerroksen sammalpeitettä.

Tunnusomaisia lajeja: isokynsisammal, korpikarhunsammal, metsäliekosammal, metsäkerrossammal ja okarahkasammal.

Tavataan myös: lehväsammalia, palmusammalta ja seinäsammalta

KORPIKARHUNSAMMAL, BJÖRNMOSSA, POLYTRICHUM COMMUNE

 

 

 

 

 

 

 

Tuntomerkit: Korpikarhunsammal voi kasvaa jopa 40 cm korkeaksi ja se muodostaa korkeita tyynymäisiä kasvustoja. Sammalen lehdet ovat melko kovia ja jäykkiä. Ne muistuttavat pieniä neulasia.
Elinympäristö: Korpikarhunsammalta kasvaa korvessa, rämeellä, tuoreessa kangasmetsässä ja soistuvissa metsissä.
Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen ja runsas sammal.
Lisätiedot: Karhut vuoraavat pesän mm. tällä sammalella. Tästä se on saanut nimensä.

METSÄLIEKOSAMMAL, KRANSHAKMOSSA, RHYTIDIADELPHUS TRIQUETRUS

 

 

 

 

 

 

 

Tuntomerkit: Metsäliekosammal voi kasvaa yli 10 cm korkeaksi. Sammalella on sivuhaaroja melko harvassa ja ne ovat melko säännöllisesti molemmin puolin vartta. Toisin kuin seinäsammalen metsäliekosammalen ulkoasu on pörröinen ulospäin siirottavien lehdenkärkien takia.
Elinympäristö: Metsäliekosammal kasvaa lehtometsissä, korvissa ja tuoreilla kankailla. Sammalta kasvaa maassa, mutta myös kivillä, kannoilla ja haavan runkojen tyvillä. Kasvaa usein laajoina, puhtaanvihreinä sammalmattoina.
Levinneisyys: Koko Suomessa runsas

OKARAHKASAMMAL, SPÄRRBLADIG VITMOSSA, SPHAGNUM SQUARROSUM

 

 

 

 

 

 

 

Tuntomerkit: Okarahkasammal on kookas sammal joka muodostaa n. 20 cm korkeita mättäitä. Se kasvaa usein laajoina vaalean vihreinä mattoina. Sammal näyttää piikikkäältä ulospäin siirotavien lehtiensä takia. Okarahkasammalella on tumma varsi.
Kasvupaikka: Okarahkasammal kasvaa kosteilla paikoilla korvessa, nevalla ja lähteikössä. Kasvaa luhtaisissa paikoissa, joissa maan päälle kertyy ajoittain sade- ja tulvavesiä.
Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen sammal.

 

Tallenna