Opettajalle

Sammaloppimateriaalipaketin tarkoituksena on parantaa ja helpottaa sammallajiston opetusta koulussa. Materiaali on ensisijaisesti suunniteltu yläkoululaisten käyttöön metsäkurssia tukevaksi, mutta materiaalia voidaan käyttää myös alakoulun puolella. Kaikkia sivuston materiaaleja voi vapaasti käyttää opetustarkoituksiin.

Materiaalin suunnittelussa on pyritty monikäyttöisyyteen. Sammaliin voidaan tutustua virtuaalisesti, jollei ole mahdollista mennä metsään tai saada tuoreita sammalnäytteitä luokkaan. Sammallajit on linkitetty kasvupaikkoihin niin virtuaaliversiossa, sammaloppaassa kuin sammalten tunnistuksessakin. Sivun alareunassa on sammaloppaasta ja sammalvihkosta tulostettavat pdf-versiot. Tulostus on suunniteltu tehtäväksi A5-koossa, jolla saavutetaan paras kuvatarkkuus.

Kaikki materiaalissa esitellyt sammallajit löydät täältä.
Tuntiehdotuksia (3):

  • Mennään metsään: Ideana on osata etsiä lajia oikeasta kasvupaikasta sammaloppaan tietojen avulla. Oppilaille tulostetaan esim. pareittain koululaisen sammalopas ja kaikille omat sammalvihot. Opettaja osoittaa kullekin parille tietyt sammallajit, jotka heidän pitäisi metsästä löytää. Lopuksi löydetyt sammalet voidaan liittää omiin sammalvihkoihin (kontaktimuovipala päälle) ja kirjoittaa viereen lajitiedot.
  • Sammalia luokkaan: Määritysharjoitus. Opettaja tuo luokkaan sammalia. Oppilaat yrittävät itse atk-luokassa määrittää mitä sammalet ovat Tunnista sammal – otsikon alta löytyvällä kaavalla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös tulostettuja sammaloppaita joista oikeaa sammalta voidaan etsiä selailemalla oppaan kuvia. Helpotukseksi opettaja voi joistain vaikeista lajeista antaa esim. kasvupaikan. Tunnistetut sammalet voidaan lopuksi liittää omiin sammalvihkoihin (kontaktimuovin alle) ja kirjoittaa lajitiedot.
  • Virtuaalisammalet: Mennään atk-luokkaan. Aluksi oppilaat tutustuvat sammalten ekologiaan Tietoa sammalista – otsikon alla ja vastaavat sivuilla oleviin kysymyksiin. Seuraavaksi oppilaat saavat pareittain sammalia, jotka heidän pitää löytää eri kasvupaikoilta. Oppilaat voivat esim. piirtää metsä- ja suotyypeistä löytämänsä sammalet sammalvihkoon ja kirjoittaa lajitiedot viereen.

Koululaisen_sammalopas.pdf

koululaisen_sammalvihko.pdf