Linkkejä opetusmateriaaleihin

Yleisesti biologian eri osa-alueilta

Suomeksi

Biotieteet ja ihminen

Suomeksi

 • Solunetti – kattavasti tietoa histologiasta, kehitysbiologiasta, patologiasta ja solubiologiasta (Suomen virtuaaliylopisto)

In English

 • Biology animation library – Havainnollistavia animaatioita geenitekniikan menetelmistä
 • Cells Alive – hienoja kuvia ja animaatioita mm. solu- ja mikrobiologiasta ja immunologiasta
 • Bionet – Tutustu biotieteisiin ja osallistu keskusteluun
 • Biointeractive- Virtual labs – virtuaalisissa laboratorioissa pääsee tutustumaan bioteknologian menetelmiin

Lajintuntemus

Suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi

 • LuontoPortti – NatureGate – tietoa ja upeita kuvia Suomen ja ahvenanmaan luonnosta ja lajistosta; kasveista, linnuista ja perhosista. Myös kasvientunnistuspalvelu! (tuottaja Eija Lehmuskallio)

Suomeksi

På svenska

Ekologia ja ympäristö

Suomeksi

 • Vesikoulu – koululaisille suunnattu verkkomateriaali. Koululaispoika Paavon ja vesipisara Pipsan matkassa selviää, mistä vesi tulee hanaan ja mitä viemäriin menneelle vedelle tapahtuu. (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Borealis Polymers oy, Vesi-instituutti WANDER 2009)
 • Virtuaalimetsä – Verkkoympäristö, joka tuo metsän tietokoneelle. Suunnattu 5.-6. –luokkalaisten metsäbiologian opiskeluun (HY, Terttu Jussila, pro gradu -työ 2008)
 • Aaltojen alla – Itämeren vedenalaisen luonnon opas (Alleco)
 • EkolokeroYLE:n luontomakasiini
 • Ilmasto.org – Tietopaketti ilmastonmuutoksesta kouluille
 • Aarre maan syvyyksistä– Verkko-oppimispaketti öljystä ja kaasusta (TAT– Taloudellinen tiedotustoimisto)
 • Loisto – tietoa saariston luonnosta, historiasta, perinteestä ja nykypäivästä , (interaktiiviset koululaispolut ja tietopankki )
 • Lintujen talviruokinta (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys)
 • Metsän oppimispolku (Suomen metsäyhdistys)
 • Metsävisa– tietokilpailu metsäbiologiasta, metsätaloudesta, metsäteollisuudesta ja ympäristöasioista (Suomen metsäyhdistys)
 • Virtuaalinen metsäkoulu (Pirkanmaanmetsat.net)
 • Perunakellari – ympäristötiedon tehtäviä alakouluun
 • Polku – keskustelufoorumi, jossa käydään monipuolista ja aktiivista keskustelua luonnosta; sienistä, kasveista, linnuista, huonteisistä ym.
 • Kasvit -elävää kulttuuriamme – oppimispaketti (Suomen Tammi -projekti)
 • Uhanalaiset kasvilajit – luontoon.fi (Metsähallitus)
 • Uhanalaiset eläinlajit – luontoon.fi (Metsähallitus)
 • Laatuketjun oppimateriaali -Mistä syntyy laadukas ruoka ja mitä sen tuottamiseen tarvitaan? (Ruokatieto)
 • Hyönteisten kemiaa – opetussivusto (Johannes Pernaa, Helsingin yliopisto)
 • Täpläverkkoperhonen – linkki tutkimuksesta opetukseen – opetuspaketti ekologiasta, evoluutiosta, Ahvenanmaan luonnosta ja täpläverkkoperhosesta (Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto)

På svenska

 • Vattenskolan – Webmaterialet om vattenförsörjning för skolelever. (Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland, Borealis Polymers Ab, Vesi-instituutti WANDER 2009)
 • Hökblomsternätfjärilen – en länk mellan forskning och undervisning – ett undervisningspaket på nätet kring ekologi, evolution, Ålands natur och hökblomsternätfjärilen (Forskargruppen för metapopulationsbiologi, Helsingfors universitet)
 • Vattenkikaren – tietoa, kokeellista työskentelyä ym. meribiologiasta ja veden kemiasta (Tjärnö marinbiologiska laboratorium)

In english

 • Aqua scope –Learn more about the sea ( Tjärnö marinbiologiska laboratorium)

Linkkejä opettajille

Vierailukohteita

Linkkejä biologian opiskelijoille

 • Kasviatlas – Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto (Luonnontieteellinen keskusmuseo)
 • MarineBio – meribiologian sivustolla on mm. linkkikokoelma ja upeita kuvia vedenalaisesta elämästä
 • Solunetti – kattavasti tietoa histologiasta, kehitysbiologiasta, patologiasta ja solubiologiasta (Suomen virtuaaliylopisto)
 • The ExPASy (Expert Protein Analysis System) Molecular Biology Server
 • Cells Alive – kuvia ja animaatioita mm. solu- ja mikrobiologiasta ja immunologiasta
 • Biology Online – Life Science Reference – mm. sanasto, linkkikokoelma ja materiaaleja
 • Biology – Virtual Labs – solubiologian tutkimuksia virtuaalisesti
 • BIODIC – Scanning electron microscope image catalog – kokoelma elektronimikroskooppikuvia mm. solujen sisärakenteesta