Sisäsienijuuret

Sisäsienijuurisienet tunkeutuvat soluseinän sisäpuolelle, mutta eivät kuitenkaan solukalvon läpi. Sienen ja kasvin välisen soluseinän puuttumisen johdosta niiden välinen aineenvaihdunta helpottuu. Ne eivät muodosta pintasienijuurten tapaan silmällä havaittavia rakenteita juuren ulkopuolelle, vaan kasvattavat ohutta sienirihmaa, jolla ne saavat ravinteita ympäröivästä maaperästä. Sisäsienijuuriin kuuluu useita erilaisia sienijuurityyppejä, joista yleisimpiä ovat keräsienijuuret, kanervasienijuuret ja kämmekkäsienijuuret.

Keräsienijuuret

Keräsienijuuret ovat saaneet nimensä siitä, että ne muodostavat kasvin soluseinien sisäpuolelle rihmastokieppejä tai pensasmaisesti haaroittuneita sienirihmoja. Myös vesikkelimäiset rakenteet, eli pullistuneet sienirihmat ovat niille tyypillisiä. Keräsienijuuria tavataan pääosin viljelykasveilla ja ruohovartisilla kasveilla, mutta myös puumaisilla kasveilla, kuten esimerkiksi omena- ja pajupuilla, sekä sypresseillä ja haavalla. Näitä sienijuurityyppejä muodostavat vain keräsienten kaareen kuuluvat sienet.

sisasieni1

sisasieni2

Kanervasienijuuret

Kanervasienijuuria esiintyy varpukasveilla, kuten kanervalla, mustikalla ja puolukalla. Näitä sienijuurityyppejä muodostavat kotelo- (Ascomycota)  ja kantasienten (Basidiomycota) kaariin kuuluvat sienet. Sienijuurityypit eritellään symbioosissa  muodostuvan rakenteen perusteella eikä sienilajin perusteella. Esimerkiksi jotkut kanervasienijuuria kanervakasvien kanssa muodostavat sienilajit muodostavat pintasienijuuria puiden kanssa.

Kämmekkäsienijuuret eli orkideamykorritsat

Eräät kantasienet kuten Armillaria ja Tomentella ja niin kutsutut Rhizoctonia-ryhmän sienet kuten Corticium, Ceratobasidium, Thanatephorus, Tulasnella muodostavat sienijuuria kämmekkäkasvien (Orchidaceae) kanssa. Kämmekkäkasveilla sienijuurien tärkeys korostuu, sillä kämmeköillä on pitkä taimivaihe, jolloin ne eivät kykene yhteyttämään, eivätkä jotkut kämmekät yhteytä lainkaan. Sienisymbiontti takaa siis ravinteiden lisäksi kämmeköiden energian saannin. Osa kämmeköissä esiintyvistä symbionttisista sienistä voi aiheuttaa tauteja havupuille sekä useille viljelykasveille kuten perunalle, pavulle, lehtisalaatille ja  sokerijuurikkaalle.

Tallenna