Bloggservicen har korta avbrott under hela sommaren

Bloggservicen kommer antagligen att ha korta, några minuters avbrott under hela sommaren. Felmeddelanden ”The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request”, då sidan laddas endast delvis, kan också förekomma. Korrigera felet genom att ladda om (refresh) sidan.

Problemet beror på den gamla webbhotell-servern och kommer att lösa sig genom att bloggservicen flyttas till en ny server efter sommaren.

Översättning

Den första versionen av den svenskspråkiga bloggservicen står nu till förfogande. Kvarstående detaljer korrigeras ännu.

© 2020 A MarketPress.com Theme