Opiskelu

Mitä filologi opiskelee?

Ensimmäisenä vuonna opiskellaan mm. ranskan kielioppia, ääntämistä, tekstinymmärtämistä, kääntämistä, ranskalaista kirjallisuutta keskiajalta nykypäivään, Ranskan historiaa sekä kieli- ja kirjallisuustieteen perusteita.

Perusopintojen suorittamisen jälkeen voi hakea kääntäjälinjalle tai jatkaa ranskalaisen filologian aineopintoihin. Myös sivuaineita voi opiskella heti ensimmäisen vuoden alusta lähtien. Kääntäjälinjalla on kaksi pakollista sivuainetta: käännöstiede ja suomen kieli kääntäjille.

Viidessä vuodessa maisteriksi… ehkä

Ranskalaisen filologian opintojen kolmena ensimmäisenä vuonna suoritetaan yleensä perus- ja aineopinnot, joiden lopuksi tehdään kandidaatintutkielma. Sen jälkeen suoritetaan syventävät opinnot. Niiden lopuksi tehdään pro gradu -tutkielma, minkä jälkeen opiskelija valmistuu filosofian maisteriksi. Tavoiteaika tutkinnon suorittamiseen on siis viisi vuotta, mutta opiskelija päättää kuitenkin pitkälti itse omasta opiskelurytmistään. Esimerkiksi opiskeluvaihtoon lähteminen saattaa pitkittää opintoja. Kokonaisuudessaan opiskelijalla on seitsemän vuotta aikaa suorittaa tutkintonsa.