Opetus 2017-2018

KURSSIT

TEOLOGINEN ASIANTUNTIJUUS JA SEN SOVELTAMINEN
TUK-450, Luentokurssi, 5 op,
Maria Buchert, Aura Nortomaa,
Järjestetään kaksi kertaa vuoden aikana:
30.10.2017 – 11.12.2017
13.03.2018 – 24.04.2018

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TYÖELÄMÄ
TUM-401, Luentokurssi, 2 op,
Maria Buchert, Aura Nortomaa,
Järjestetään kaksi kertaa vuoden aikana:
14.09.2017 – 12.10.2017
18.01.2018 – 15.02.2018

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJUUS
TUM-403, Kurssi, 3 op,
Maria Buchert, Aura Nortomaa,
useita ryhmiä koko vuoden aikana

KIRKKOJEN JA USKONNOLLISTEN YHTEISÖJEN ASIANTUNTIJATIEDOT JA -TAIDOT TYÖELÄMÄSSÄ
TUM-411, Luentokurssi, 3 op, Maria Buchert, Sini Hulmi, Aura Nortomaa,
Järjestetään kaksi kertaa vuoden aikana:
30.10.2017 – 12.12.2017
15.01.2018 – 26.02.2018

RUOKA, USKONTO JA ELÄMÄNKATSOMUS
TUK-2611, Luentokurssi, 5 op,
Maria Buchert, Juliette Day, Tapani Innanen, Virpi Mäkinen, Ville Päivänsalo, Siiri Toiviainen, Risto Uro, Terhi Utriainen
05.09.2017 – 04.10.2017