ПУБЛИКАЦИИ

2017

Hammerness, K., Ahtiainen, R.S. & Sahlberg, P. 2017. (in press) Empowered Educators in Finland: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality. San Fransisco: Jossey Bass Publishers.

2016

Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-kustannus.

Hotulainen, R., Mononen, R. & Aunio, P. 2016. Thinking skills intervention for low-achieving first graders. European journal of special needs education.31, 3, p. 360-375.

Hotulainen, R., Rimpelä, A., Hautamäki, J., Karvonen, S., Kinnunen, J., Kupiainen, S., Lindfors, P., Minkkinen, J., Pere, L., Thuneberg, H., Vainikainen, M.-P. & Wallenius, T. 2016. Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle. Tutkimus metropolialueen nuorista. Helsinki: Opettajakoulutuslaitos Tutkimusjulkaisuja no. 398

Hotulainen, R., Rimpelä, A., Karvonen, S., Kupiainen, S., Lindfors, P., Kinnunen, J. M., Minkkinen, J., Vainikainen, M-P. & Wallenius, T. 2016. Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 27/2016.

Keller, U., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Martin, R., Vainikainen, M-P. & Preckel, F. 2016. A need for cognition scale for children and adolescents: Structural analysis and measurement invariance. European Journal of Psychological Assessment.

Salmi, H., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P-2016. Learning with dinosaurs: a study on motivation, cognitive reasoning and making observations. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement.

Vainikainen, M-P., Hienonen, N., Lindfors, P., Rimpelä, A., Asikainen, M., Hotulainen, R.H.E. & Hautamäki J. 2016. Oppimistuloksia ennustavat tekijät Helsingin metropolialueen yläkouluissa. Kasvatus. 47, 3, 214-229.

2015

Greiff, S., Wüstenberg, S., Goetz., T., Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., & Bornstein M. (2015).  A longitudinal study of higher-order thinking skills: Working memory and fluid reasoning in childhood enhance complex problem solving in adolescence. Frontiers in Psychology, 6 (1060). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01060

Ilmarinen, V.‐J., Vainikainen, M.‐P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.‐E. (2015). Why are extraverts more popular? Oral fluency mediates the effect of extraversion on popularity in middle childhood. European Journal of Personality, 29 (2), 138-151. doi: 10.1002/per.1982

Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) (2015). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Kasvatusalan tutkimuksia 67. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Hotulainen, R. & Telivuo, J. (2015). Epistemological Beliefs and Scientific Reasoning in Finnish Academic Upper Secondary Education. Kasvatus & Aika, 9(1), 92-106.

Nislin, M., Sajaniemi, N., Suhonen, E., Sims, M., Hotulainen, R., Hyttinen, S., & Hyttinen, A. (2015). Work Demands and Resources, Stress Regulation and Quality of Pedagogical Work Among Professionals in Finnish Early Childhood Education Settings. Journal of Early Childhood Education Research, 4(1), 42-66.

Niemi, P-M., & Hotulainen, R. (2015). Enhancing students’ sense of belonging through school celebrations: A study in Finnish lower-secondary schools. International Journal of Research Studies in Education, 4(5), 1-16.

Thuneberg, H., Hautamäki, J., & Hotulainen, R. (2015). Scientific Reasoning, School Achievement and Gender: A Multilevel Study of between and within School Effects in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3), 337-356.

Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2015). Kolmiportaiseen tukeen liittyvät pedagogiset dokumentit uuden lain toteutumisen ilmentäjänä [Demonstrating the realisation of the renewed basic education act with documents related to three‐tiered support]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.

Vainikainen, M‐P., & Ahtola, A. (2015). Tutkimustietoa konsultoivan koulupsykologityön vaikuttavuudesta [Evidence on the effectiveness of consultative psychological work in schools]. Psykologia, 50 (2), 129-140.

Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., Hotulainen, R., & Kupiainen, S. (2015). General and specific thinking skills and schooling: Preparing the mind for new learning. Thinking skills and creativity. doi:10.1016/j.tsc.2015.04.006

Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., Greiff, S., & Hautamäki, J. (2015). Multiprofessional collaboration in Finnish schools. International Journal of Educational Research, 72, 137–148.

Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., & Mäkelä, T. (2015). Moniammatillinen yhteistyö lähikouluperiaatteen toteuttamisen tukena [Multiprofessional collaboration in supporting the local school principle]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.

Vainikainen, M.‐P., Wüstenberg, S., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2015). Development of learning to learn skills in primary school. International Journal of Lifelong Learning. 34 (4) , 376-392. doi:10.1080/02601370.2015.1060025

Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Hautamäki, J., & Hotulainen, R. (2015). Tukea tarvitsevien oppilaiden ajattelutaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa [The effect of class size on the development of thinking skills of students with support needs]. NMI Bulletin, 25 (3), 36-51.

Vainikainen, M.-P., Salmi, H., & Thuneberg, H. (2015). Situational interest and learning in a science center mathematics exhibition. Journal of Research in STEM Education, 1 (1), 51-67.

Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Hautamäki, J.& Hotulainen. R. (2015). Tukea tarvitsevien ajatteluntaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa. NMI Bulletin, 25(3), 36–51.

Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (toim.) (2015). Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 347. Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

2014

Greiff, S., Wüstenberg, S., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamäki, J., Graesser, A. C., & Martin, R. (2014). Domain-general problem solving skills and education in the 21st century. Educational Research Review, 13, 74-83.

Hautamäki, J. & Kupiainen, S. (2014). Kunta, koulu ja luokka seitsemäsluokkalaisten osaamiserojen selittäjänä [The effects of municipality, school and class in learning outcomes]. In Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (Editors), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 364. Helsingin yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.

Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Vainikainen, M-P. (2014). Yläkoulunsa aloittaneiden nuorten osaaminen, oppimisasenteet ja oppimistulokset vuonna 2011. In Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (Editors), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 364. Helsingin yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.

Hotulainen, R., Thuneberg, H., Hautamäki, J., & Vainikainen, M-P. (2014). Measured Attention in Prolonged Over-Learned Response Tasks and its Correlation to High Level Scientific Reasoning and School Achievement. Psychological Test and Assessment Modeling, 56(3), 237-254.

Hotulainen, R., & Hienonen, N. (2014). Esiopetusikäisille tarkoitettu ajattelun taitojen interventio-ohjelma. [Thinking skills Intervention program for preschool children]. NMI-bulletin, 24(2), 19-35.

Hotulainen, R., Sajaniemi, N. K., Suhonen, E. A., & Thuneberg, H. (2014). Changes and stability in daily cortisol values and their correlation to attention measured in a prolonged working task among Finnish six-year-old day-care children. Journal of child and adolescent behavior.

Hotulainen, R., Lappalainen, K., & Sointu, E. (2014). Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen [Identifying the strengths of children and youht]. In L. Uusitalo-Malmivaara (Ed.) Positiivisen psykologian voima [Power of positive psychology] (pp. 264-280). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Hotulainen, R., & Takala, M. (2014). Parents’ Views on the Success of Integration of Students with Special Education Needs. International Journal of Inclusive Education, 18(2), 140-154. 10.1080/13603116.2012.759630

Krkovic, K., Greiff, S., Kupiainen, S., Vainikainen, M.-P., & Hautamäki, J. (2014). Teacher evaluation of student ability: what roles do teacher gender, student gender, and their interaction play? Educational Research, 56, 243–256.

Kupiainen, S., Vainikainen, M.P., Marjanen, J., & Hautamäki, J. (2014). The role of time on task in a low stakes assessment of cross-curricular skills. Journal of Educational Psychology, 106.

Marjanen, J., Vainikainen, M-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2013 ja 2010. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto.

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Hotulainen, R., Törmänen, M., Alijoki, A., Nislin, M., & Kontu, E. (2014). Demographic factors, temperament and the quality of the preschool environment as predictors of daily cortisol changes among Finnish six year old children. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 286-306. 10.1080/1350293X.2013.783303

Suhonen, E., Sajaniemi, N., Alijoki, A., Hotulainen, R., Nislin, M., & Kontu, E. (2014). Lasten stressin säätely, reagointitaipumukset ja leikkikäyttäytyminen päiväkotiympäristössä [Children’s stress-regulation, reaction patterns and play behavior in day care]. Psykologia, 49(3), 184-197.

Thuneberg, H., Salmi, H., & Vainikainen, M‐P. (2014). Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen. [Science exhibition, motivation, and learning]. Psykologia 49(6).

Thuneberg, H., Hautamäki, J., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M, Vainikainen, M.-P., & Hilasvuori, T. (2014). Conceptual change in adopting the nationwide special education strategy in Finland. Journal of Educational Change, 15(1), 37-56.
9222-8.

Wustenberg, S., Stadler, M., Hautamäki, J. & Greiff, S. (2014). The Role of Strategy Knowledge for the Application of Strategies in Complex Problem Solving Tasks. Technology, Knowledge and Learning, DOI 10.1007/s10758-014

2013

Mononen, R., Aunio, P., Hotulainen, R., & Ketonen, R. (2013). Matematiikan osaaminen ensimmäisen luokan alussa. NMI-bulletin, 23(4), 12-25.

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M-P., & Hotulainen, R. (2013). Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa: Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001. (Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos/ Tutkimuksia; Nro 347). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.