Kiinan tutkimusta Pietarissa

Euroopan Kiinan –tutkijoiden verkosto (European Association for Chinese Studies, EACS) kokoontui konferenssiin Pietariin 23.-28.8.2016. Yli 450 Kiinan-tutkijaa esitteli lähes viikon ajan tutkimustaan ja analysoi tutkimuksen tilannetta ja toki verkottautui kollegoiden kanssa. Konferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja se on suurin Kiinan –tutkimuksen konferenssi Euroopassa ja varmasti yksi suurimmista koko maailmassa, sillä konferenssiin haki tänä vuonna yli 1000 tutkijaa. Pietarin paikallisina isäntinä ja järjestäjinä toimivat kunniakkaasti Pietarin valtion yliopisto ja siellä erityisesti Aasian ja Afrikan tutkimuksen tiedekunta. Tämän lisäksi konferenssia olivat tukemassa Eremitaasin taide- ja kulttuurimuseo ja Institute of Oriental Manuscripts –tutkimuslaitos.

RAS

EACS 1

EACS kattaa tutkimuksellisesti kaikki tieteenalat ja se näkyi kymmenissä eri paneeleissa. Perinteisten tutkimusteemojen kuten filosofia, historia, politiikka, talous, kirjallisuus, taide, uskonto, antropologia, sukupuolentutkimus ja kielitieteet rinnalle oli noussut uusia poikkitieteellisiä teemoja. Nämä monitieteiset paneelit käsittelivät esimerkiksi kulttuurista identiteettiä Zhou-ajan Kiinassa tai kulttuurienvälistä näkökulmaa Qing-dynastian ja modernin Kiina tekstianalyysissä. Konferenssin monet ajankohtaiset tutkimusaiheet liittyivät Kiinan ulkopolitiikkaan, maan monisyisiin ympäristöongelmiin tai keskusteluun Kiinan vakuutusalan kehityksestä. Helsingin yliopiston Kiina-tutkijat professori Julie Chen ja yliopistonlehtori Tiina Airaksinen esittelivät tutkimustaan ja osallistuivat paneeleissaan esimerkiksi politiikan, kansainvälisten suhteiden ja modernin historian tutkimuksen debatteihin. Tutkimuksellisesti antoisinta olivat kriittiset keskustelut ja kommentit, joiden pohjalta tutkimus ja sen näkökulmat muokkaantuvat aina eteenpäin. Monisataisessa tutkijajoukossa löydät aina innostavia tutkijoita ja kiinnostavia aiheita.

J&T

Monipäiväisen konferenssin oheisohjelma oli mielenkiintoinen. Hyvin opastetuilla retkillä kaupungin historiallista kehitystä tarkasteltiin Neva-joelta käsin, bussin penkiltä kurkistellen ja Eremitaasin museon valtavaa valikoimaa ihastellen. Pietari tarjosi siis monin tavoin hienot puitteet ja inspiroivan ilmapiirin Kiinan tutkijoille ja tutkimukselle.

Night

Спасибо Санкт-Петербург! Glasgow see you in 2018!