Suomalaiset Kiinassa – Kiina Suomessa

China Press, joulukuu 6, 1936, kansisivu

Suomalaiset Kiinassa – Kiina Suomessa tutkimushankkeessa tutkitaan suomalaisten poliittista, taloudellista ja kulttuurista toimintaa sekä identiteetin ja nationalismin rakentumista 1900-luvun Kiinassa. Samalla tarkastellaan Kiinasta rakennettuja mielikuvia ja merkityksiä. Ajallisesti tutkimus kattaa Qing –dynastian viimeisten vuosikymmenten ajan (noin vuosina 1870-1911) sekä Kiinan tasavallan (1912-1949) ja kansantasavallan (1949- ) kaudet.

Vuosisata sitten pieni suomalainen kolonia rakensi totisena suomalaista identiteettiä tuolloin hyvin kaukaiseen orienttiin, Kiinaan. Suomalaisten historiaan Kiinassa mahtui vuosikymmenten verran tarinoita ja seikkailuja kun valtion virkamiehet, lähetystyöntekijät ja liikemiehen rakensivat omaa yhteisöään ja uudenlaista kuvaa Kiinasta. (Airaksinen, 2008) Ensimmäinen sopimusasiakirja maiden välillä solmittiin vuonna 1926 ja tuolloin allekirjoitettu ystävyys- ja yhdenvertaisuussopimus vahvisti myös maiden kauppasuhteita. Maiden valtiolliset suhteet kertovat kehitykseltään hyvinkin erilaisten valtioiden yhteistoiminnasta ja joskus niiden välisistä ongelmista. Yksittäisten henkilöiden suhteet kiinalaisten kanssa taas muodostavat laajamittaisemman ja erittäin värikkään spektrin kahden kansan kohtaamisista. Valtion viranomaisten tuottamien materiaalien lisäksi, yritysarkistot, kirjeet, sanomalehtiartikkelit, muistelmat, matkakertomukset, valokuvat ja haastattelut tarjoavat mielenkiintoisen otoksen suomalaisten elämästä ja kokemuksista Kiinassa.

Airaksinen, Tiina H, Suomalaisuus 1900-luvun alun Kiinassa, HAIK 106 (3), 2008. http://elektra.helsinki.fi/se/h/0018-2362/106/3/suomalai.pdf

Yhteystiedot: Dos. Dr. Tiina H. Airaksinen, Aasian tutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, sposti: tiina.h.airaksinen(at)helsinki.fi