Suomeksi

Chinese Education Research Group (CERG) –tutkimusryhmän tavoitteena on kuvata ja problematisoida Kiinan koulutusta useista eri näkökulmista. CERG pyrkii käsittelemään mm. sellaisia Kiinan koulutukseen liittyviä piirteitä, jotka ns. länsimaissa usein joko ymmärretään tai esitetään väärin. CERG pyrkii näin toimimaan välittäjänä eri maiden tutkijoiden, päätöksentekijöiden, alan ammattilaisten ja tiedotusvälineiden välillä. Lisäksi CERG muodostaa yhteistyöfoorumin, joka tarjoaa eri maille mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan. Tutkimusryhmän jäsenet työskentelevät yliopistoissa Suomessa, Iso-Britanniassa, Tanskassa, Kiinassa ja Malesiassa.
Kotisivu: https://blogs.helsinki.fi/chineseeducation/

IMG_4073