5. kurssikerta: Bufferointia ja taistelua

Nyt täytyy kyllä todeta, että olipa kurssikerta! Opettajamme pelottelut tästä kurssikerrasta eivät olleet vain pelotteluja, vaan saimme tehdä työtä toden teolla. Tarkoitus oli käyttää kaikkea sitä tietoa, jota olimme keränneet tähän asti tällä kurssilla (olettaen tietenkin, että muistaisimme vielä kaiken…).

Aloitimme harjoittelemalla bufferointia edellisellä kerralla tekemäämme aineistoon Pornaisten keskustasta. Tämä oli vielä varsin helppoa, kun meitä ohjattiin kädestä pitäen ja MapInfosta löytyi käteviä työkaluja. Bufferointi-harjoituksen jälkeen siirryimme itsenäistehtäviin ja siitähän se alamäki sitten alkoi.

Oli vaikea kuvitella, että muutaman tehtävän ratkaisu veisi niin paljon aikaa. Tehtävämme liittyivät muun muassa Helsingin lentokenttien meluhaittoihin ja taajama-alueisiin. Vaikka lähdin matkaan taisteluhengellä se alkoi pikku hiljaa kulua pois, kun oikeat reitit MapInfon sokkelossa eivät meinanneet millään löytyä. Oli myös lannistavaa, että lopulta jonkinlaisen tien löydettyäni vastaukset heittivät oikeasta, no, sanotaanko muutamalla tuhannella. Myöhemmin toki huomasimme vierustoverin kanssa, että olimme muun muassa kirjanneet rakennusten määrät asukkaiden määrän sijasta. Tuntui, että kaikki teoria oli heitetty ikkunasta ulos ja ratkaisin ongelmia vain asenteella ”no kokeillaan jos se menisi vaikka näin”. Saatoin melkein kuulla MapInfon nauravan  tietäen tasan tarkkaan miten ongelmat ratkaistiin, mutta se ei viitsinyt niistä minulle kertoa.

Onneksi opettajamme sanoi pian minulle tarpeellisen kommentin: ”Ei sun tarvitse tehdä niitä niin kauheen monimutkaisesti”. Tajusin tämän olevan suurin ongelmani. Tein kaiken kymmenellä välivaiheella vaikka kaksikin olisi riittänyt. Samalla kuitenkin huomasin, että tehtävien tekemiseen on monta eri ratkaisuvaihtoehtoa. Ei tietenkään ollut järkevää valita juuri sitä ratkaisua, joka vei neljä kertaa enemmän aikaa.

Suurien alkuvaikeuksien jälkeen homma alkoi kuitenkin sujua paremmin ja toivottavasti oikeitakin vastauksia alkoi löytyä (taulukko 1, 2). Oli kyllä maailman kahdeksas ihme, että sain tehtyä tehtävät kurssikerran aikana.

 

     Taulukko 1. Vastausyrityksiä ja vastauksia itsenäistehtäviin.

Tehtävä 1.

Kuinka monta ihmistä asuu pahimalla melualueella Malmin lentokentällä?

1km säteellä = 4693*

2km säteellä = 775*

Kuinka monta ihmistä asuu Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä yhteydessä?

2261*

Pahimmalla melualueella Helsinki-Vantaan lentokentän yhteydessä asuvat?

15%*

Kuinka monta ihmistä asuu vähintään 55dB melualueella?

1696*

Kuinka monen ihmisen elämää lentomelu haittasi Tikkurilassa?

1752*

 

Kuinka monta asukasta asuu alle 500m päässä lähimmästä juna-asemasta?

80576

Kuinka monta prosenttia asukkaista asuu alle 500m päässä juna-asemasta?

16%

Kuinka monta prosenttia näistä ihmisistä on työikäisiä?

73%

*Tehtävän 1 vastaukset ovat väärin, sillä huomasin myöhemmin kirjanneeni ylös rakennusten määrän asukkaiden määrän sijasta. Workspace-tallentaminen olisi ollut hyvä idea.

 

   Tehtävä 2

Kuinka monta prosenttia asukkaista asuu taajamissa?

86%

Kuinka monta kouluikäistä asuu taajamien ulkopuolella?

7537, kaikista kouluikäisistä 15%

Kuinka monella alueella ulkomaalaisten osuus on yli 10%, 20%, 30%?

22, 6, 4

 

   Taulukko 2. Tietoja Helsingin Yhtenäiskoulun koulupiiristä.

Seuraavana vuonna koulunsa aloittavat oppilaat

16

Seuraavana vuonna opetettavat yläaste-ikäiset

79

Koulupiirin alueen kouluikäisten osuus

9%

Muunkieliset kouluikäiset alueella

7

 Tällä kerralla käsiteltyä bufferointia voitaisiin käyttää monella eri tavalla. Bufferoinnilla voidaan laskea kohteen yhteyksiä naapurialueiden ominaisuuksiin. Käytännössä sitä voitaisiin hyödyntää myös esimerkiksi toimipisteiden sijainnin suunnittelussa tai ympäristövaikutusten arvioinnissa. Piia Heimolakin mainitsee blogissaan: “Bufferointia voidaan käyttää myös silloin jos pohditaan, voitaisiinko jollekin alueelle perustaa joitakin toimintoja ja bufferoinnilla voidaan selvittää, riittäisikö tälle toiminnolle potentiaalisia käyttäjiä tai asiakkaita.” (Piia Heimola 2014).

Käyttötapoja on varmasti lukuisia. Henri Järvisalo mainitsee blogissaan puskuroinnin hyödyt logistiikka suunnittelussa: ”Puskurivyöhykkeet ovat erittäin käytännöllisiä myös logistisessa suunnittelussa, esimerkiksi haluttaessa tietää, kuinka suuri osa ihmisistä asuu liikenteen solmukohtien lähiympäristössä.” (Henri Järvisalo 2014). Voidaan siis laskea, mitkä kohteet osuvat tietyn tekijän vaikutusalueelle.

Teoriassa tiedän jo paljon MapInfon perusteista, mutta käytännössä ne vaativat vielä harjoittelua. Pelkästään ulkomuistista ohjelman käyttäminen on vielä hankalaa ja hidasta. Teemakarttojen tekeminen tuntuu jo suhteellisen turvalliselta, vaikka ilman muiden ohjelmien apua visuaalliset toiminnot jäävät tönköksi. Kaikista haastavinta on tietokantojen kanssa leikkiminen, niiden tietojen yhdistely ja niistä tiedon etsiminen ongelman ratkaisun mukaisesti. Vaikka nämä toiminnot eivät vielä suju kuin vettä vaan, ne ainakin tässä vaiheessa tuntuvat olevan MapInfon tärkeimpiä ominaisuuksia. Valtavienkin tietokantojen käsittely käy suhteellisen helposti, varsinkin kun sopivat toiminnot sattuvat löytymään. Tietokantoja voi myös muokata ja päivittää varsin kivuttomasti.

Tänään huomasin erityisesti, että suurin vaikuttava tekijä siihen, millaisia ongelmia ohjelmalla voi ratkaista, on ohjelman käyttäjä itse. Jos tiedot ohjelman toiminnasta ovat puuttelliset, ongelmia ei ole helppo ratkaista oikein. Seuraava rajoittava tekijä on tietenkin itse ohjelmasta löytyvät työkalut ja niiden kapasiteetti. Hienolta tuntuu aina silloin, kun pääsemme MapInfon kanssa jostain yhteisymmärrykseen (vaikka tätä tapahtuukin vielä suhteellisen harvoin) ja haluttu vastaus löytyy. Tänään MapInfo oli taas parempi, se voitti 4-2. Mutta peli ei ole vielä pelattu?

 

Lähteet:

Henri Järvisalo (2014). KK5: Bufferointia ja menneiden aikojen muistelua, Paikkatietotaito: Biologiblogi. 12.2.2014. <https://blogs.helsinki.fi/hpjarvis/>

Piia Heimola (2014). 5. kurssikerta, Piia Heimolan PAK-blogi. 13.3.2014. <https://blogs.helsinki.fi/pheimola/>

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *