7. kurssikerta: Huhuja ja karttoja Euroopasta

Viimeistä viedään! Seitsemäs kurssikerta onkin viimeinen kurssikertamme. Niin ne viikot vain vierähtivät.

Tällä kerralla tavoitteemme oli tutustua paikkatiedon tuottamiseen kokonaisuutena, ihan alusta lähtien. Meidän oli hankittava koko aineisto itse, sekä pohjakartta että itse tiedot. Katri Ruudun sanoin: “Tiedostojen etsiminen oli jo jossain määrin työlästä, mutta pientä verrattuna siihen, kuinka paljon aivosoluja vaati itse karttojen tekeminen.” (Katri Ruutu 2014). Vaikka opettajamme tietenkin auttoi tarvittaessa meidän oli pääasiassa pärjättävä omillamme ja ainakin yrittää käyttää kaikkea sitä tietoa, jota olemme tällä kurssilla oppineet.

Päätin tehdä karttani Euroopasta. Olin onnekas siinä mielessä, että pystyin käyttämään kurssilla aikaisemmin käytettyä kartta-aineistoa. Valitsin koko maailmaa käsittelevästä aineistosta vain Euroopan maat. Tämäkin aiheutti aluksi suuria ongelmia, sillä en meinannut saada edes yksinkertaista Select -työkalua toimimaan. Onneksi opettajamme tuli ystävällisesti huomauttamaan, että olin jättänyt haku- kohdasta lainausmerkit käyttämättä. Niin pienestäkin se voi jäädä kiinni.

Tietoa Euroopasta löytyi yllättävän paljon ja ne sai kätevästi ladattua Excel- tiedostoksi, vaikka nämä tiedostot vaativatkin hieman käsittelyä ennen MapInfoon siirtämistä. Valitsemani aiheet osoittautuivat puoli vahingossa hyvin negatiivisiksi (ei olisi ehkä kannattanut etsiä niitä sen Suomi-Ruotsi ottelun jälkeen….). Toisaalta ne käsittelevät käsityksiä Suomesta, joita olen jo aikaisemmin pohtinut. Olen monesta suunnasta kuullut, että suomalaiset ovat itsemurhatilastojen kärjessä ja juovat alkoholia keskimääräistä enemmän. Näiden aiheiden rinnalle otin vielä BKT:n asukasta kohden sekä köyhyys – ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osuuden väestöstä.

On valitettavaa, että monista maista tiedot puuttuivat tai olivat selvästi puutteelliset. Harmaa ”ei tietoa” – aineisto hankaloittaa jonkin verran kartan lukemista. Corel ei ilmeisesti taaskaan ollut tyytyväinen MapInfon väreihin ja päätti vaihtaa värisävyt enemmän marjapuuron väriseksi (kuva 1, 2).

Kuva 1. Itsemurhat 100 000 asukasta kohden Euroopan maissa. Karttaan on merkitty myös näiden maiden BTK asukasta kohden. Tiedot ovat vuodelta 2010 (Europe Map 2014, Statistic database 2014).

Kuva 1. Itsemurhat 100 000 asukasta kohden Euroopan maissa. Karttaan on merkitty myös näiden maiden BTK asukasta kohden. Tiedot ovat vuodelta 2010 (Europe Map 2014, Statistic database 2014).

Itsemurhatilastot eivät näytä suomalaisesta näkökulmasta kovinkaan positiiviselta, vaikka olisin odottanut huhujen mukaan paljon suurempaa eroa. Suomi kuuluu toiseksi suurimpaan luokkaan muun muassa Puolan, Viron, Latvian ja Itävallan kanssa, jossa itsemurhia tehdään 15,5 – 25,6. Kaikista eniten itsemurhia vuonna 2010 tehtiin Unkarissa ja Liettuassa. On hämmentävää, että kaikista vähiten itsemurhia tehdään Kreikassa, joka voi hyvin johtua myös väärästä ja puutteellisesta tiedosta. Ainakaan tällä hetkellä se tuskin on mahdollista, tosin tiedot ovat vuodelta 2010. Jos verrataan bruttokansantuotetta itsemurhatilastoihin, voidaan huomata, että Suomi ja Belgia ovat ainoat maat, jotka sijoittuvat itsemurhatilastoissa korkealle, vaikka BKT:kin on korkea.

Kuva 2. Alkoholismin aiheuttamat kuolemat 100 000 asukasta kohden Euroopan maissa. Karttaan on merkitty myös näiden maiden köyhyys – ja syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset prosentteina. Tiedot ovat vuodelta 2010 (Europe Map 2014, Statistic database 2014).

Kuva 2. Alkoholismin aiheuttamat kuolemat 100 000 asukasta kohden Euroopan maissa. Karttaan on merkitty myös näiden maiden köyhyys – ja syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset prosentteina. Tiedot ovat vuodelta 2010 (Europe Map 2014, Statistic database 2014).

Myös alkoholikuolemissa suomalaiset sijoittuvat toiseksi suurimpaan luokkaan. Erityisesti tässä olisin odottanut huonompaa sijoittumista, vaikka ei tämäkään sijoitus erityisen hyvä ole. Kaikista eniten alkoholikuolemia tapahtuu muun muassa Norjassa, Virossa, Latviassa, Saksassa ja Itävallassa. Norjan korkeat alkoholikuolemat olivat minulle yllätys, sillä tuntuu siltä, että Norjaa pidetään kaikin puolin lähes täydellisenä maana asua. Ehkä Norjassa on niin hauskaa, että ihmiset juhlivat itsensä hengiltä? No, ei ehkä sentään. Köyhyys – ja syrjäytymisvaaran ja alkoholikuolemien välillä ei näyttäisi olevan mitään merkittävää korrelaatiota.

Suomi ei erottunutkaan kartoista ihan niin paljon kuin odotin. Suomessa itsemurhien määrä olikin suurimmillaan vuonna 1990, jolloin tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Sen jälkeen itsemurhakuolleisuus on pienentynyt 20 vuodessa yli 40 prosenttia ja on edelleen laskussa. Kuitenkin verrattuna muihin EU-maihin alle 65-vuotiaiden suomalaisten itsemurhakuolleisuus oli vielä vuonna 2010 noin puolitoistakertainen EU:n keskimäärään verrattuna (Itsemurhat 2013). Myös alkoholin käyttö on vähentymässä Suomessa. Alkoholijuomien kokonaiskulutus on laskenut vuodesta 2007 alkaen. Vuonna 2012 se oli ensimmäistä kertaa lähes kymmeneen vuoteen alle 10 litran sataprosenttisena alkoholina asukasta kohden. Alkoholijuomien kulutuksen rakenne on muuttunut myös mietoja alkoholijuomia suosivaksi. Väkevien alkoholijuomien kulutus on vähentynyt 24 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana (Alkoholijuomien kulutus 2012 ).

Näihin aiheisiin päättyy tämä PAK -kurssi. Vaikka viimeisen kurssikerran aiheeni eivät ehkä positiivisuudella loistaneet, ainakin mieli jäi positiiviseksi. Kurssin aiheiden kanssa oli hauska puuhastella, vaikka välillä MapInfon kanssa saikin taistella kynsin ja hampain. Varmasti joudun vielä moneen kertaan paikkatieto-ohjelmien kieltä kertaamaan, mutta nyt nämä ohjelmat eivät enää tunnu pelottavilta sokkelohirviöiltä. Ainakaan kovin paljon.

 

Lähteet:

Alkoholijuomien kulutus 2012 (2012). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 26.2.2014. <http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet_ja_riippuvuudet/alkoholi/alkoholijuomien_kulutus>

Europe Map (2014). Maps of World. 25.2.2014. <http://www.mapsofworld.com/europe/>

Itsemurhat (2013). Findikaattori, Tilastokeskus. 26.2.2014. <http://www.findikaattori.fi/fi/10>

Katri Ruutu (2014). Kurssikerta 7: Viimeinen taistelu MapInfon kanssa, Katrin kurssiblogi. 10.3.2014. <https://blogs.helsinki.fi/karuutu/>

Statistic database (2014). Eurostat. 25.2.2014. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *