Julkaisut

Tieteelliset Julkaisut // Scientific Publications:

  • Harju, Auli. (2018). Suomi24-keskustelut kohtaamisten ja törmäysten tilana. Media & viestintä 41(1), 51-74.
  • Östman, S., & Turtiainen, R. (2016). From research ethics to researching ethics in an online specific context. Media and Communication, 4(4), 66-74. (Available as open access)
  • Suominen, Jaakko & Sivula, Anna (2016). Digisyntyisten ilmiöiden historiantutkimus. Teoksesa: Elo, Kimmo (toim.). Digitaalinen humanismi ja historiatieteet. Turku: Turun historiallinen yhdistys.
  • Lagus, Krista, Pantzar, Mika,  Ruckenstein, Minna ja Ylisiurua, Marjoriikka (2016). Suomi 24 – Muodonantoa aineistolle. Kuluttajatutkimuskeskus, Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2016:10. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Materiaaleja Challenge-kilpailun ajalta:

Uutisotsikoita tutkimuksesta: