Tilastokeskuksen tietojen etäkäyttö

Helsingin Yliopisto on tehnyt Tilastokeskuksen kanssa sopimuksen tietojen etäkayttöpalvelusta.

Mitä etäkäyttö on

Kun yhdistetään omaa tutkimusaineisto Tilastokeskuksen tietoihin kuten kuolemansyyt, koulutus tms., voi olla järkevää säilyttää ja käyttää tietoja Tilastokeskuksen etäkäyttöpalvelun kautta.  Tällöin omat tiedot koioidaan Tilastokeskuksen palvelimelle ja niitä voidaan  yhdistää tarvittaviin Tilastokeskuksen tietoihin lupien sallimissa rajoissa. Etäkäyttöpalvelu voi olla esim. tietoturvan kannalta joskus yksinkertaisin ratkaisu.

Lisätietoja esim. “Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja 2015 ” -seminaarin sivuilta.

Miten etäkäytön voi aloittaa

Osaston tai vastaavan yksikön on tehtävä erillinen etäkäyttösopimus tilastokeskuksen kanssa.  Osastosopimus ei aiheuta kuluja. Lisäksi on tehtävä etäkäyttösitoumus kullekin tutkijalle, tästä kulut ovat 1500 EUR/a tutkijaa kohti (2015 tilanne). Lisätietoja Helsingin Yliopistossa antavat tekniset yhdyshenkilöt (Perttu Määttä ja TJ Hämäläinen).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *