tutkija / the researcher

Helena Kupari

(for English see below)

Olen Helsingin yliopistosta vuonna 2015 väitellyt filosofian tohtori ja uskontotieteilijä. Tutkimuksissani olen tarkastellut ortodoksikristillisyyttä eri näkökulmista. Väitöstutkimukseni käsitteli iäkkäiden, taustaltaan rajakarjalaisten ortodoksinaisten uskonnollisuutta elämänhistoriallisesta perspektiivistä. Lisäksi olen tutkinut esimerkiksi ortodoksisia ristisaattoja sekä luterilaisiin virsiin ja hengellisiin lauluihin liittyviä lapsuusmuistoja. Minua kiinnostavat uskonnon, sukupuolen, yhteiskuntaluokan ja etnisyyden risteyskohdat, uskonnon ruumiillisuus ja materiaalisuus, uskonnon suhde yhteisölliseen muistiin, uskonnollisen identiteetin pysyvyys ja muutos, uskonnon läsnäolo arjessa sekä uskonnon asema ja ilmentymät tämän päivän Suomessa.

Väittelemisen jälkeen olen työskennellyt tutkijatohtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa sekä Suomen Akatemian että Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella. Vuonna 2018 toimin uskontotieteen yliopistonlehtorina teologisessa tiedekunnassa. Syyskuusta 2019 lähtien työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Kulttuurien osastolla.

Lisätietoja  tutkimustoiminnastani löydät Helsingin yliopiston tutkijaprofiilistani. Linkkejä valikoituihin julkaisuihin:

Harrastan ulkoilua, voimistelua ja tanssia sekä lukemista ja tv-sarjojen katselua. Asun Keravalla. Olen käynyt luterilaisen rippikoulun mutta en ole tällä hetkellä minkään uskonnollisen yhteisön jäsen.

 

I am a scholar of religion and PhD since April 2015. My broad research interests include religion, gender, age, class, and ethnicity; embodied and material religion; religion and social power; and religion in  late-modern Finland. Theoretically, I am inspired by practice theory, lived religion approaches, feminist theory, social memory research, and critical social theory. Heretofore, my research has mostly concerned the Orthodox Christian minority in Finland. In my doctoral dissertation I examined the lived religion of elderly Finnish Orthodox Christian Women in relation to the evolving sociohistorical context of 20th and 21st Century Finland and in light of Pierre Bourdieu’s social theory.

Currently, I am employed as a Postdoctoral Researcher at the Department of Cultures of the Faculty of Humanities of the University of Helsinki. In 2018, I held a temporary position as a University Lecturer in the Faculty of Theology of the same university. Between 2014 and 2017 I was part of the Academy of Finland research project Embodied Religion: Changing Meanings of Body and Gender in Contemporary Forms of Religious Identity in Finland.

You can find more information about my research activities in my University of Helsinki research profile. Links to selected publications:

My hobbies include outdoor recreation, dancing and gymnastics, as well as reading novels and watching tv series. I have been baptized and confirmed in the Evangelical Lutheran Church of Finland but am currently not affiliated with any religious organization.