Russian Media 2007: Competition and Convergence

Hanke käsitti kaksi osiota, joista ensimmäisessä selvitettiin läntisen tutkimuksen näkökulmia Venäjän median tutkimukseen. Siihen sisältyy sekä katsaus kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen että joukko asiantuntijahaastatteluja. Toinen osio käsittelee Venäjän median rakennetta ja median käyttöä ja se perustuu uuteen empiiriseen aineistoon ja sen teoreettiseen tulkintaan.

Tutkimusjohtaja:
Professor Hannu Nieminen
hannu.nieminen(at)helsinki.fi