Kuntien viestinnän seuranta ja arviointi (KISA), 2006–2008

KISA on tutkimus- ja kehityshanke, jonka tarkoituksena on tuottaa suomalaisille kunnille keinoja viestinnän seurantaan ja arviointiin. Hanke pohjautuu CRC:n aiempaan valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointihankkeeseen (VISA). Selvityksen kohteina ovat niin kuntien sisäinen kuin ulkoinen viestintä, joihin kuuluvat muun muassa työyhteisöviestintä, tiedottaminen, media, kuntalaisviestintä ja internet.

Hanke alkoi joulukuussa 2006 ja päättyi vuonna 2008. Hankkeessa työskentelipäätoimisesti yksi tutkija (Heidi Lavento) sekä osatutkimuksissa joitakin tutkimusavustajia. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Loppuraportti: KISA – kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. [PDF]

Tutkimusraportit:

  • KISA – Desk-tutkimus, strategia-analyysit ja työyhteisöviestinnän tutkimus. Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 2/2008.
  • KISA – Mediatiedotus, media-analyysit ja mediaseuranta. Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 3/2008.
  • KISA – Kuntalaisviestinnän, sidosryhmäviestinnän ja verkkoviestinnän tutkimukset. Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 4/2008.
  • Työyhteisöviestintä Tampereen kaupungin toimintamallin uudistuksessa 2002-2007. Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 8/2008. [PDF]

KISA-hanke Kuntaliiton sivuilla

Muita kuntaviestintätutkimuksia

Tutkija:
Heidi Lavento
CRC/Viestinnän laitos
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
heidi.lavento(at)helsinki.fi