Ajan arvot ja sankarit sanomalehdissä. Kansallinen julkisuus ja arvomaailma Suomen, Viron ja Venäjän lehdissä 1900-luvun alusta 2000-luvulle

Hankkeen tavoitteena on tutkia kansallisen julkisuuden ja arvomaailman kehittymistä Suomessa, Virossa ja Venäjällä sellaisena kuin se ilmenee sanomalehdistössä. Keskeisenä kohteena on sankaruuden käsitteen muutokset. Tutkimuksen menetelmänä on maiden sanomalehdistön vertaileva erittely 1900-luvun alusta 2000-luvulle asti.

Tutkimuksen tuloksena syntyy uutta tietoa suomalaisen, virolaisen ja venäläisen sanomalehdistön historiallisista erityispiirteistä ja journalismin kansallisista ehdoista. Tulokset antavat käytännön välineitä suomalaisen sanomalehdistön kehittämiselle globalisaation ja eurooppalaistumisen oloissa. Samalla tulokset tarjoavat journalisteille vertailevaa tietoa toimittajien ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tarton yliopiston kanssa 1.1.2009-31.8.2010.

Projekti toteutetaan Helsingin Sanomien Säätiön tuella.

Yhteyshenkilö:
Hannu Nieminen
hannu.nieminen ät helsinki.fi
+358-9-191 24838