Media for Democracy Monitor (Suomen osio)

Tutkimushanke käsittää Suomen osuuden vuoden 2010 aikana toteutettavasta kaksitoista maata käsittävästä Media for Democracy Monitor  -vertailututkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida, miten hyvin media toimii tänään eri maissa demokratian toteutumiseksi. Suomen osuudella on kaksi tehtävää: tuottaa Suomea koskeva aineisto vertailututkimusta varten, sekä osallistua lisäksi kaikkia maita koskevaan yhteiseen analyysiin. Kansainvälisen hankkeen tuloksena on laaja kahdentoista maan vertailulle perustuva vertaileva tutkimus siitä, miten media tänään toteuttaa tehtäviään demokratian toteutumiseksi.

Media for Democracy Monitor -tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan keväällä 2010 ja maakohtaiset raportit käsitellään hankkeen seminaarissa syksyn alussa 2010. Suomen osalta aineiston kokoaminen ja raportointi toteutetaan 1.1.-30.8.2010.

Suomen osuuden toteutumisesta vastaa tutkijaryhmä professori, hankkeen johtaja Hannu Nieminen (sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto; kansainvälisen tutkimusryhmän jäsen), professori Tom Moring (Social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto), sekä VTM Kari Karppinen (suomalainen tutkija).

Projektin kesto: 1.1.-30.8.2010

Yhteistyötaho: Helsingin Sanomien Säätiö

Yhteyshenkilö:
Hannu Nieminen
hannu.nieminen ät helsinki.fi
+358-9-191 24838