OSVI – Osallistava sisäinen viestintä muutoksen tukena – tutkimus kunnan työyhteisöviestinnästä ja henkilöstön osallistamisesta

Osallistava sisäinen viestintä (OSVI) on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on löytää tutkimuspohjaisia ratkaisuja tukemaan organisaatioita haasteellisissa muutostilanteissa. Kyseessä on koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sekä Viestinnän tutkimuskeskuksen (CRC) yhteisprojekti, jonka rahoittajina toimivat Työsuojelurahasto ja Lahden kaupunki. Tutkimuksen keskiössä ovat erityisesti sisäisen viestinnän ratkaisut ja toimintamallit, joiden avulla voidaan kehittää organisaatioiden henkilöstön osallistumismahdollisuuksia sekä edistää työhyvinvointia.

Tutkimuskohteena on Lahden kaupunki ja sen noin 6000 työntekijää. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa myös Päijät-Hämeessä kehitteillä oleva monikuntaliitos, joka toteutuessaan tulee olemaan mittava muutosprosessi. Tutkimuksen aineisto kerätään survey –tutkimuksella sekä fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluilla. Tutkimus toteutetaan 1.10.2009 – 15.11.2010.

Tutkijat: Maarit Pedak ja Pasi Pekkola (at helsinki.fi)

Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Lahden kaupunki

Yhteyshenkilö:
Pekka Aula
pekka.aula at helsinki.fi
+358-9-191 24918