Tilaisuus: Koulusurmat – Globaali media-ajan ilmiö?

Koulusurmat – Globaali media-ajan ilmiö? Tiedekulmassa 8.1.2013 klo 14-16 (Englanninkielinen keskustelutilaisuus videona Think Wall ).

Esiintyjät:
Kansainvälisen kirjan koulusurmista toimittaneet sosiologian professori Glenn Muschert (Miami University, USA) ja viestinnän dosentti Johanna Sumiala (Helsingin tutkijakollegium). Kirjan muut suomalaiset kirjoittajat, mm. viestinnän yliopistonlehtori Salli Hakala (Helsingin yliopisto), tutkimusjohtaja Pentti Raittila (COMET – Journalismin, viestinnän ja median tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto), tutkija (psykologia) Klas Backholm (Åbo Akademi).

Tilaisuudessa julkaistaan kansainvälinen antologia School Shootings Mediatized Violence in a Global Age (Emerald).
Tässä poikkitieteellisessä teoksessa koulusurmia tarkastellaan globaalina media-ajan ilmiönä. Kirja tarkastelee koulusurmia useista eri kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Artikkelien teemoja ovat muun muassa journalismin ja väkivallan suhde, uhrin ja todistajan roolit mediassa sekä nuoret ja väkivallan visuaaliset kuvastot. Teoksen kansainvälinen kirjoittajajoukko edustaa eri tieteenaloja, muun muassa sosiologiaa, mediatutkimusta ja psykologiaa.

Tilaisuus on avoin kaikille ja liittyy Tieteen päiviin, joiden teemana on tänä vuonna kriisit. http://www.tieteenpaivat.fi/tp2013/index.html

Lisätietoja antaa: Johanna Sumiala, johanna.sumiala(at)helsinki.fi

http://www.helsinki.fi/crisisandcommunication/