Rahoitus: Digitaalisen tarinankerronnan ja maantieteellisen informaation yhteissuunnittelu

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n, Aalto-yliopiston ja Tokion yliopiston kaksivuotinen yhteishanke on saanut rahoituksen Suomen Akatemialta. Japanilaisen osapuolen rahoittajana on Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

Hankkeessa ”Digitaalisen tarinankerronnan ja maantieteellisen informaation yhteissuunnittelu: kasvokkaisen ja välittyneen viestinnän vuorovaikutus urbaaneissa yhteisöissä Suomessa ja Japanissa” tavoitteena on ymmärtää syvällisemmin kasvokkaista ja välittynyttä vuorovaikutusta kaupunkiyhteisöissä. Hanke yhdistää suomalaisia ja japanilaisia tutkimusyhteisöjä muodostaen poikkitieteellisen lähestymistavan viestinnän tutkimuksen, kaupunkitutkimuksen ja osallistavan toimintatutkimuksen kesken. Hankkeen erityisenä tavoitteena on yhdistää suomalaisten ja japanilaisten tutkijoiden käyttämiä ja kehittämiä metodologisia lähestymistapoja – Digital Storytelling (DST), Expanded Participatory Design (EPD), SoftGIS (Geographic Information Systems) – käyttökelpoiseksi metodologiseksi työkaluksi. Projektin suurin hyöty on metodologisen työkalun tuottaminen kollaboratiivisesti sekä uuden tiedon tuottaminen viestintäteknologian käytöstä kaupunkiyhteisöissä.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii CRC:n tutkimusjohtaja, TaT Mikko Villi.

Lisätietoa: Mikko Villi, p. 09 – 191 22792, mikko.villi(at)helsinki.fi