Eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden online-palvelut ja niiden sääntely

Hankkeessa selvitetään, millaisia online-palveluja yleisradioyhtiöt tarjoavat, millaisten poliittisten ja taloudellisten prosessien tuloksena nykyiseen tilanteeseen on päädytty ja kuinka yleisradioyhtiöiden toimintaa verkkoympäristössä säännellään.

Hankkeen tilaaja on Suomen Yleisradio, ja tutkimus on toteutetaan 1.9.-31.12.2013. Hankkeessa toimii varsinaisena tutkijana VTM Jockum Hildén, ja hanketta johtaa akatemiatutkija Juha Herkman.

Hankkeen tiivistelmä ja loppuraportti ovat saatavilla.