Suomalaisen televisiotarjonnan kuvaus 2014

Tutkimuksen pääasiallisena kohteena on suomalainen televisiotarjonta maanpäällisessä lähetysverkossa. Tutkimus koskee Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisiokanavia sekä toimiluvanvaraisia televisiokanavia. Lisäksi raportissa tarkastellaan maksullisia televisiopalveluita ja internetpohjaista televisiotarjontaa.

Tutkimuksen tilaaja on Liikenne- ja viestintäministeriö. Projektin vastuullinen johtaja on TaT, tutkimusjohtaja Mikko Villi (mikko.villi[at]helsinki.fi). Tutkijana hankkeessa toimii VTM Laura Juntunen. Tutkimus toteutetaan helmikuun ja kesäkuun 2015 välisenä aikana.