Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa -hankkeelle rahoitus

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa -hankkeen tavoitteena on tarkastella meneillään olevien media-alan prosessien – muun muassa mainostuottojen lasku, uusien toimijoiden mukaantulo, mobiilien sisältöjen ja alustojen yleistyminen – vaikutusta uutismedian kehitykseen Pohjoismaissa. Hankkeessa tarkastellaan uutismedian, erityisesti sanomalehtien, liiketoiminnan viimeaikaista kehitystä Pohjoismaissa ja kerätään näin vertailutietoa suomalaisen uutismedian liiketoiminnan kehittämiseksi. Onko Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jo kenties löydetty ratkaisuja niihin keskeisiin ongelmiin, joiden kanssa uutismedia painii? Tai onko pinnalla muita, toistaiseksi raportteihin päätymättömiä ilmiöitä, joihin Pohjoismaissa jo kehitellään ratkaisuja? Tutkimus koostuu kahdesta osasta: 1) Selvitys media-alan yleisestä tilanteesta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa 2) Haastattelututkimus Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Tutkimuksen toteuttajina ovat Viestinnän tutkimuskeskus CRC (Helsingin yliopisto) ja Brahea-keskus (Turun yliopisto). Hankkeeseen osallistuvat tutkijat ovat Katja Lehtisaari (HY), Mikko Villi (HY), Mikko Grönlund (TY) ja Carl-Gustav Lindén (HY). Hankkeen rahoittavat Viestinnän tutkimussäätiö ja Sanomalehtien liitto. Hanke kestää joulukuusta 2015 toukokuuhun 2016.
Lisätietoja: tutkimusjohtaja Mikko Villi, mikko.villi[at]helsinki.fi, 02941 22792